Programy oszczędnościowe

Programy oszczędnościowe Superfund TFI


PSO Moje Jutro

- brak opłat likwidacyjnych
- elastyczny okres oszczędzania (2, 5 lub 10 lat)
- dowolna kwota inwestycji
- trzy atrakcyjne strategie inwestycyjne
- możliwość uzyskania bonusu w formie dodatkowych jednostek uczestnictwa


PSO Moje Jutro Plus

- brak opłat likwidacyjnych
- elastyczny okres oszczędzania (2, 5 lub 10 lat)
- dowolna kwota inwestycji
- dodatkowa możliwość ustanowienia indywidualnej strategii inwestycyjnej


PEO Portfel na Przyszłość

- brak opłat likwidacyjnych
- elastyczny okres oszczędzania (2, 5 lub 10 lat)
- trzy atrakcyjne strategie inwestycyjne
- możliwość uzyskania bonusu w formie dodatkowych jednostek uczestnictwa
- dystrybuowany jest przez placówki Santander Bank Polska S.A.


PSO Wolność Finansowa Plus

- brak opłat likwidacyjnych
- elastyczny okres oszczędzania (10, 20 lub 30 lat)
- dowolna kwota inwestycji
- dodatkowa możliwość ustanowienia indywidualnej strategii inwestycyjnej
- możliwość złożenia dyspozycji umorzenia zarówno jednorazowego, jak i regularnego


PSO Kapitał na Przyszłość

- brak opłat likwidacyjnych
- elastyczny okres oszczędzania (2, 5 lub 10 lat)
- dowolna kwota inwestycji
- możliwość uzyskania bonusu w formie dodatkowych jednostek uczestnictwa
- dystrybuowany jest przez placówki Alior Banku

Infolinia:
+48 22 556 88 62
Pon-Pt, 9 - 17.30

Nr rachunku pierwszego nabycia i kolejnych wpłat:
69 1880 0009 0000 0013 0093 6000


Tytuł przelewu: IMIĘ, NAZWISKO, PESEL (uczestnika)
w przypadku wspólnego rejestru małżeńskiego
z dopiskiem: WRM
w przypadku posiadania więcej niż 1 umowa
z dopisanym: NUMEREM UMOWY.

Odbiorca przelewu: SUPERFUND TFI S.A.
Adres: Dzielna 60, 01-029 Warszawa

W przypadku tytułowania wpłat w inny niż wskazany sposób, wpłaty będą trafiały do wyjaśnienia co wydłuży czas realizacji nabycia J.U..

Wszystkie prawa zastrzeżone. Zastrzeżenia prawne