PEO Portfel na Przyszłość

PEO Portfel na Przyszłość (Programy 2, 5 i 10 letnie)

Program Elastycznego Oszczędzania Portfel na Przyszłość jest wyspecjalizowanym programem inwestycyjnym, opartym na funduszu Superfund FIO Portfelowy, pozwalającym na skuteczne oszczędzanie z jednoczesną możliwością pomnażania środków finansowych z zachowaniem odpowiedniej dla profilu Klienta relacji zysku do ryzyka. Program dystrybuowany jest przez placówki Santander Bank Polska S.A.

Program charakteryzuje się:

- brakiem opłat likwidacyjnych
- elastycznym okresem oszczędzania (2, 5 lub 10 lat)
- minimalną kwotą inwestycji (PLN):
   program 2 letni: 1 250/ms (15 000/rok),
   program 5 i 10 letni: 200/ms (2 400/rok)

- możliwością uzyskania bonusu w formie dodatkowych jednostek uczestnictwa (30% pobranych opłat za zarządzanie naliczonych w czasie trwania inwestycji)

Klient ma możliwość wyboru jedną z 3 strategii inwestycyjnych programu:
- Aktywną,
- Zrównoważoną,
- Konserwatywną

Zobacz wyniki strategii inwestycyjnych

Klient ponosi opłatę z tytułu przystąpienia do programu, liczonej od kwoty deklarowanej przez Klienta (na którą otwierany jest program), zróżnicowanej w zależności od czasu trwania programu:

- dla programu 2 letniego – 3% (średnio 1,5% w skali roku)
- dla programu 5 letniego – 5% (średnio 1% w skali roku)
- dla programu 10 letniego – 6% (średnio 0,6% w skali roku)

Opłata z tytułu przystąpienia do programu nie jest częścią kwoty deklarowanej przez Klienta, pobierana jest na początku programu.

Infolinia:
+48 22 556 88 62
Pon-Pt, 9 - 17.30

Nr rachunku pierwszego nabycia i kolejnych wpłat:
69 1880 0009 0000 0013 0093 6000


Tytuł przelewu: IMIĘ, NAZWISKO, PESEL (uczestnika)
w przypadku wspólnego rejestru małżeńskiego
z dopiskiem: WRM
w przypadku posiadania więcej niż 1 umowa
z dopisanym: NUMEREM UMOWY.

Odbiorca przelewu: SUPERFUND TFI S.A.
Adres: Dzielna 60, 01-029 Warszawa

W przypadku tytułowania wpłat w inny niż wskazany sposób, wpłaty będą trafiały do wyjaśnienia co wydłuży czas realizacji nabycia J.U..

Źródło: Opracowanie własne. Prezentowane wyniki portfeli inwestycyjnych są oparte na danych historycznych i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych lub podobnych wyników w przyszłości.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Zastrzeżenia prawne