Superfund PSO Moje Jutro

PSO Moje Jutro

Program Systematycznego Oszczędzania „Moje Jutro” jest wyspecjalizowanym programem inwestycyjnym, opartym na funduszu Superfund FIO Portfelowy, pozwalającym na skuteczne oszczędzanie z jednoczesną możliwością pomnażania środków finansowych z zachowaniem odpowiedniej dla profilu Klienta relacji zysku do ryzyka.

Program charakteryzuje się:

- brakiem opłat likwidacyjnych
- elastycznym okresem oszczędzania (2, 5 lub 10 lat)
- dowolną kwotą inwestycji - Klient może wpłacać w dowolnym czasie i dowolnej wysokości (jednorazowa wpłata min 100 PLN, brak obowiązku comiesięcznych wpłat)
- gwarantowany bonus w wysokości 30% opłat za zarządzanie w formie dodatkowych jednostek uczestnictwa przyznawany przy spełnieniu warunków programu

Klient ma możliwość wyboru jedną z 4 strategii inwestycyjnych programu:
- Aktywną,
- Zrównoważoną,
- Konserwatywną,
- Indywidualną

Zobacz wyniki strategii inwestycyjnych

Klient ponosi opłatę z tytułu przystąpienia do programu, liczonej od kwoty deklarowanej przez Klienta (na którą otwierany jest program), zróżnicowanej w zależności od czasu trwania programu:

- dla programu 2 letniego – 2% (średnio 1% w skali roku)
- dla programu 5 letniego – 3% (średnio 0,6% w skali roku)
- dla programu 10 letniego – 4% (średnio 0,4% w skali roku)

Opłata z tytułu przystąpienia do programu nie jest częścią kwoty deklarowanej przez Klienta, pobierana jest w 3 wariantach: Wariant I (100%) - opłata pobierana jest na początku programu, Wariant II – (50%/50%) – połowa opłaty pobierana jest na początku programu, druga połowa opłaty pobierana jest co miesiąc w wysokości nie większej niż 10% wartości zgromadzonych środków w ramach programu do momentu uzyskania kwoty równej 50% opłaty, Wariant III - (0%/100%) - cała opłata pobierana jest co miesiąc w wysokości nie większej niż 50% wartości zgromadzonych środków w ramach programu do momentu uzyskania kwoty równej 100% opłaty.

Wypełnij formularz i dowiedz się więcej o usłudze PSO Moje Jutro

ImięWpisz poprawnie swoje imię
NazwiskoWpisz poprawnie swoje nazwisko
Tel. kom.Wpisz nr tel. w formacie 123-456-789
E-mailWpisz poprawny adres email

Infolinia:
+48 22 556 88 62
Pon-Pt, 9 - 17.30

Nr rachunku pierwszego nabycia i kolejnych wpłat:
69 1880 0009 0000 0013 0093 6000


Tytuł przelewu: IMIĘ, NAZWISKO, PESEL (uczestnika)
w przypadku wspólnego rejestru małżeńskiego
z dopiskiem: WRM
w przypadku posiadania więcej niż 1 umowa
z dopisanym: NUMEREM UMOWY.

Odbiorca przelewu: SUPERFUND TFI S.A.
Adres: Dzielna 60, 01-029 Warszawa

W przypadku tytułowania wpłat w inny niż wskazany sposób, wpłaty będą trafiały do wyjaśnienia co wydłuży czas realizacji nabycia J.U..

Źródło: Opracowanie własne. Prezentowane wyniki portfeli inwestycyjnych są oparte na danych historycznych i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych lub podobnych wyników w przyszłości.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Zastrzeżenia prawne