Superfund PSO Kapitał na Przyszłość

PSO Kapitał na Przyszłość

Program Systematycznego Oszczędzania „Kapitał na Przyszłość” jest wyspecjalizowanym programem inwestycyjnym, opartym na funduszu Superfund FIO Portfelowy, pozwalającym na skuteczne oszczędzanie z jednoczesną możliwością pomnażania środków finansowych z zachowaniem odpowiedniej dla profilu Klienta relacji zysku do ryzyka. Program dystrybuowany jest przez placówki Alior Banku.

Program charakteryzuje się:

- brakiem opłat likwidacyjnych
- elastycznym okresem oszczędzania (2, 5 lub 10 lat)
- dowolną kwotą inwestycji - Klient może wpłacać w dowolnym czasie i dowolnej wysokości (jednorazowa wpłata min 100 PLN, brak obowiązku comiesięcznych wpłat)
- możliwością uzyskania bonusu w formie dodatkowych jednostek uczestnictwa

Klient ma możliwość wyboru jedną z 3 strategii inwestycyjnych programu:
- Aktywną,
- Zrównoważoną,
- Konserwatywną

Zobacz wyniki strategii inwestycyjnych

Klient ponosi opłatę z tytułu przystąpienia do programu, liczonej od kwoty deklarowanej przez Klienta (na którą otwierany jest program), zróżnicowanej w zależności od czasu trwania programu:

- dla programu 2 letniego – 2% (średnio 1% w skali roku)
- dla programu 5 letniego – 3% (średnio 0,6% w skali roku)
- dla programu 10 letniego – 4% (średnio 0,4% w skali roku)

Opłata z tytułu przystąpienia do programu nie jest częścią kwoty deklarowanej przez Klienta, pobierana jest w 2 wariantach: Wariant I ( 100%) - opłata pobierana jest na początku programu, Wariant II – (50%/50%) – połowa opłaty pobierana jest na początku programu, druga połowa opłaty pobierana jest co miesiąc w wysokości 10% do momentu uzyskania kwoty równej 50% opłaty.

Infolinia:
+48 22 556 88 62
Pon-Pt, 9 - 17.30

Nr rachunku pierwszego nabycia i kolejnych wpłat:
69 1880 0009 0000 0013 0093 6000


Tytuł przelewu: IMIĘ, NAZWISKO, PESEL (uczestnika)
w przypadku wspólnego rejestru małżeńskiego
z dopiskiem: WRM
w przypadku posiadania więcej niż 1 umowa
z dopisanym: NUMEREM UMOWY.

Odbiorca przelewu: SUPERFUND TFI S.A.
Adres: Dzielna 60, 01-029 Warszawa

W przypadku tytułowania wpłat w inny niż wskazany sposób, wpłaty będą trafiały do wyjaśnienia co wydłuży czas realizacji nabycia J.U..

Źródło: Opracowanie własne. Prezentowane wyniki portfeli inwestycyjnych są oparte na danych historycznych i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych lub podobnych wyników w przyszłości.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Zastrzeżenia prawne