IKZE Superfund
Umowa IKZE z Funduszami Superfund
Formularz zleceń IKZE z Funduszami Superfund
Formularz wskazania, odwołania, zmiany, pełnomocnika, uprawnionego
Karta informacyjna

Nr rachunku pierwszego nabycia i kolejnych wpłat:
58 1880 0009 0000 0013 0093 6004


Tytuł przelewu: PESEL, IMIĘ, NAZWISKO (oszczędzającego), z dopiskiem IKZE
w przypadku przyjmowanej wypłaty transferowej, w tytule przelewu należy podać: PESEL, IMIĘ, NAZWISKO (oszczędzającego), z dopiskiem IKZE TRANSFER.

Odbiorca przelewu: SUPERFUND TFI S.A.
Adres: Dzielna 60, 01-029 Warszawa

W przypadku tytułowania wpłat w inny niż wskazany sposób, wpłaty będą trafiały do wyjaśnienia co wydłuży czas realizacji uruchomienia IKZE.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Zastrzeżenia prawne