IKZE Superfund

Historyczne wyniki strategii inwestycyjnych na których oparte są wybrane strategie IKZE z SUPERFUND

 • Strategia Konserwatywna
 • Strategia Zrównoważona
 • Strategia Aktywna
 • Strategia Konserwatywna

  WIBID1M

  *Data uruchomienia strategii: 2014-02-01

 • Strategia Zrównoważona

  40% WIG20 / 60% WIBID1M

  *Data uruchomienia strategii: 2014-02-01

 • Strategia Aktywna

  60% WIG20 / 40% WIBID1M

  *Data uruchomienia strategii: 2014-02-01

Nr rachunku pierwszego nabycia i kolejnych wpłat:
58 1880 0009 0000 0013 0093 6004


Tytuł przelewu: PESEL, IMIĘ, NAZWISKO (oszczędzającego), z dopiskiem IKZE
w przypadku przyjmowanej wypłaty transferowej, w tytule przelewu należy podać: PESEL, IMIĘ, NAZWISKO (oszczędzającego), z dopiskiem IKZE TRANSFER.

Odbiorca przelewu: SUPERFUND TFI S.A.
Adres: Dzielna 60, 01-029 Warszawa

W przypadku tytułowania wpłat w inny niż wskazany sposób, wpłaty będą trafiały do wyjaśnienia co wydłuży czas realizacji uruchomienia IKZE.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Zastrzeżenia prawne