IKZE Superfund

Obniż swój PIT nawet o 2019,46

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) daje możliwość odkładania środków na przyszłość i jednocześnie odliczenia od dochodu w rozliczeniu PIT Twoich rocznych wpłat na konto. Kwota ulgi zależy od Twoich wpłat i wysokości podatku dochodowego, jaki ponosisz. Przy maksymalnej wpłacie na IKZE (6310,80 zł) i 32% progu podatkowym można w 2021 zyskać aż do 2019,46 zł!

Korzyści dla Ciebie

  • Korzyści podatkowe
  • Przejrzyste warunki
  • Atrakcyjne strategie
  • Wpłaty dokonane w danym roku na IKZE możesz odliczyć od dochodu w rozliczeniu PIT. Wypłata środków (po spełnieniu warunków określonego wieku i stażu oszczędzania) podlega preferencyjnemu podatkowi w wysokości jedynie 10%. Nie płacisz podatku od zysków w wysokości 19%. Brak podatku od spadków i darowizn w przypadku dziedziczenia.
  • Jedyną opłatą jaką ponosisz jest opłata za otwarcie konta w wysokości 600 zł. Nie pobieramy opłat za dopłaty, prowadzenie konta, czy zmiany strategii. Nie wymagamy również regularnych wpłat, decydujesz o wysokości i częstotliwości wpłat na konto. W każdej chwili masz dostęp do zgromadzonych środków i wypracowanego zysku.
  • Sprawdzone strategie Konserwatywna, Zrównoważona i Aktywna
    Zobacz wyniki strategii.
    Strategia Indywidualna realizowana poprzez dowolne alokowanie środków przez Klienta. Strategia Cyklu Życia realizowana poprzez odpowiednie, automatyczne alokowanie środków uzależnione od Twojego wieku.

Ile chcesz wpłacać na IKZE?

Jaka jest Twoja wysokość stopy oprocentowania podatku dochodowego?

Ile masz lat?

Oczekiwany roczny zysk:

Nr rachunku pierwszego nabycia i kolejnych wpłat:
58 1880 0009 0000 0013 0093 6004


Tytuł przelewu: PESEL, IMIĘ, NAZWISKO (oszczędzającego), z dopiskiem IKZE
w przypadku przyjmowanej wypłaty transferowej, w tytule przelewu należy podać: PESEL, IMIĘ, NAZWISKO (oszczędzającego), z dopiskiem IKZE TRANSFER.

Odbiorca przelewu: SUPERFUND TFI S.A.
Adres: Dzielna 60, 01-029 Warszawa

W przypadku tytułowania wpłat w inny niż wskazany sposób, wpłaty będą trafiały do wyjaśnienia co wydłuży czas realizacji uruchomienia IKZE.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Zastrzeżenia prawne