Warszawa 25.04.2016

Wyniki funduszy SuperfundW oczekiwaniu

Miniony tydzień wyróżniał się brakiem wyraźnych impulsów do dużych ruchów cen. Rynek się konsolidował w oczekiwaniu na wydarzenia, które nadadzą mu kierunek. Być może będą nimi wyniki spółek. W nadchodzącym tygodniu swoje wyniki za pierwszy kwartał 2016 publikuje ponad jedna trzecia amerykańskich spółek z indeksu S&P500 i kształt tych wyników może istotnie wpływać na nastroje inwestorów.

Na rynek długu wyraźny wpływ może mieć osłabiający się złoty, który znacząco pogarsza wynik na polskim długu dla inwestorów zagranicznych, tym samym tworząc presję na spadek cen.

Brak wyraźnych trendów jest niekorzystny dla funduszy managed futures, których wyniki zapewne poprawią się w momencie pojawienia się wyraźnego kierunku na rynku.

Nowy tydzień zaczęliśmy od danych o marcowej stopie bezrobocia w Polsce, według szacunków wyniosła ona 10% wobec 10,3% w lutym. W środę kluczowym momentem dnia będzie decyzja ws. stóp procentowych Federalnego Komitetu Otwartego Rynku. Rynek prognozuje, że Fed – podobnie jak ostatnio EBC – nie zmieni podstawowych parametrów swojej polityki monetarnej. W czwartek do akcji wkroczy kolejny Bank Centralny. Bank Japonii najprawdopodobniej po raz kolejny zwiększy rozmiary pakietu stymulacyjnego. Z Kraju Kwitnącej Wiśni nadejdą także dane o inflacji, produkcji przemysłowej oraz stopie bezrobocia. Po południu czeka nas kolejna ważna publikacja – dane o PKB Stanów Zjednoczonych w I kwartale br. Rynkowy konsensus zakłada, że największa gospodarka świata od stycznia do końca marca urosła o 0,8% wobec 1,4% kwartał temu. Ostatni roboczy dzień kwietnia upłynie pod znakiem kolejnych raportów o PKB. Tym razem dowiemy się w jakiej kondycji były gospodarki Francji, Niemiec i Hiszpanii.

Departament Zarządzania i Analiz

SUPERFUND
Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych SA


www.superfund.pl
Dzielna 60
01-029 Warszawa
Infolinia: 0 801 588 188
Tel. 22 556 88 62

Fax. 22 556 88 80

Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie Dzielnej 60, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234965, NIP 1070002513. .