Warszawa 18.04.2016

Wyniki funduszy SuperfundZmienność górą

Mijający tydzień nie przyniósł rozstrzygnięcia co do dalszego rozwoju sytuacji na rynku akcji. Po słabym wcześniejszym tygodniu, ten okazał się całkiem udany. WIG zyskał trochę ponad 2 procent. W warunkach dużej zmienności gorzej radziły sobie fundusze managed futures, choć tu wyraźnie lepiej zachowuje się strategia krótkoterminowa Superfund RED. Na rynku długu obserwowaliśmy łagodną przecenę w warunkach, której dobrze poradziły sobie Superfund Płynnościowy i Pieniężny.

Wtorek rozpoczniemy od danych z Niemiec, gdzie opublikowany zostanie kwietniowy odczyt indeksu instytutu ZEW. Po południu poznamy dane dotyczące polskiej gospodarki – Główny Urząd Statystyczny poda dane o produkcji przemysłowej oraz sprzedaży detalicznej w marcu. W czwartek natomiast o stopach procentowych decydował będzie Europejski Bank Centralny, który w ostatnim miesiącu poluzował politykę monetarną w strefie Euro. Tradycyjnie po komunikacie EBC możemy liczyć na konferencję prasową z udziałem Prezesa Mario Draghiego. W piątek poznamy szereg wstępnych indeksów PMI obrazujących nastroje w sektorach przemysłu i usług największych gospodarek świata.

Departament Zarządzania i Analiz

SUPERFUND
Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych SA


www.superfund.pl
Dzielna 60
01-029 Warszawa
Infolinia: 0 801 588 188
Tel. 22 556 88 62

Fax. 22 556 88 80

Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie Dzielnej 60, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234965, NIP 1070002513. .