Warszawa 11.04.2016

Wyniki funduszy SuperfundPod znakiem korekty

Mijający tydzień upłynął pod znakiem odwrócenia „byczych” nastrojów z ostatnich tygodni. Na rynkach akcji zagościły spadki, wzrosły rentowności obligacji krajów rynków wschodzących, w tym Polski, osłabił się złoty. To pierwsza rysa na kształtującym się od kilku tygodni mocno wzrostowym rynku, dla której pewnym wskaźnikiem wyprzedzającym była ponowna seria spadków na ropie. Dalszy pozytywny dla akcji i obligacji rozwój sytuacji jest wysoce niepewny, zważywszy, że rynek zdyskontował już łagodzenie oczekiwanej ścieżki polityki pieniężnej przez główne banki centralne.

Fundusze managed futures zanotowały neutralny tydzień. Zdecydowanie pozostajemy w oczekiwaniu na wyraźniejsze ruchy w ramach średnioterminowych trendów rynkowych.

Na Wall Street nowy tydzień rozpocznie się od wyników kwartalnych. Tradycyjnie jako pierwszy zaraportuje jeden z największych producentów aluminium na świecie, czyli Alcoa. We wtorek na pierwszym planie wciąż pozostanie inflacja – poznamy finalne dane o wzroście cen w Niemczech oraz Wielkiej Brytanii. W Polsce natomiast poznamy wskaźnik inflacji bazowej. Środa rozpocznie się od publikacji danych o chińskim handlu zagranicznym w marcu, które pomogą oszacować wzrost PKB w Państwie Środka w I kwartale. Eurostat przedstawi z kolei dane o produkcji przemysłowej za luty. Po południu ze Stanów Zjednoczonych nadejdą raporty o sprzedaży detalicznej oraz inflacji producenckiej. W czwartek europejski kalendarz makroekonomiczny nadal pozostanie zdominowany przez dane o inflacji. Tego dnia wyliczenia przedstawią Włosi, a także Eurostat, który podsumuje sytuację w całej strefie euro i UE, oraz w poszczególnych państwach. Piątek rozpoczniemy paczką danych z Państwa Środka. Poznamy dane o chińskiej produkcji przemysłowej, sprzedaży detalicznej oraz PKB w I kwartale. Prognozy mówią o wzroście o 6,6% wobec 6,8% w IV kwartale ub. roku. Reszta dnia należeć będzie do USA, skąd nadejdą m. in. dane o produkcji przemysłowej.

Departament Zarządzania i Analiz

SUPERFUND
Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych SA


www.superfund.pl
Dzielna 60
01-029 Warszawa
Infolinia: 0 801 588 188
Tel. 22 556 88 62

Fax. 22 556 88 80

Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie Dzielnej 60, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234965, NIP 1070002513. .