Warszawa 07.03.2016

Wyniki funduszy SuperfundOstatni tydzień minął pod znakiem kontynuacji korekty wzrostowej na rynkach surowców. Rosły ceny ropy, miedzi, pszenicy oraz kukurydzy. Korekcyjny wzrost cen nie pozostał bez wpływu na wyniki funduszy Superfund managed futures, które zakończyły tydzień na ujemnym terytorium, Superfund B -2,62%, a Trend BIS -2,73%. W obliczu wyraźnego spowolnienia w Chinach oraz umiarkowanych danych napływających ze starego kontynentu obecne wzrosty to ciągle korekta w trendzie spadkowym. Z kolei na rynku akcji fundusze Superfund rosły – Superfund Akcji o 0,21%, a Akcyjny 0,15%. Zeszły tydzień zakończył się bardzo dobrym raportem z amerykańskiego rynku pracy, który ku zaskoczeniu został przyjęty entuzjastycznie przez rynek akcyjny. Wydawało się bowiem, że dobry odczyt może nasilić spekulacje o dalszej kontynuacji ścieżki podnoszenia stóp procentowych zgodnie z pierwotny planem rezerwy federalnej. W piątek te obawy zeszły jednak na drugi plan, a inwestorzy chętnie kupowali akcje w rytm dobrych danych z rynku pracy.

W tym tygodniu będą królować banki centralne. W czwartek poznamy decyzję EBC w sprawie stóp procentowych. Inwestorzy z uwagą wyczekują na decyzję decydentów i liczą na dalsze luzowanie polityki monetarnej. W przypadku realizacji tego scenariusza można spodziewać się kontynuacji wzrostów. Z kolei brak działań ze strony EBC może wyraźnie rozczarować rynki. Z kolei w piątek na naszym lokalnym podwórku poznamy decyzje RPP w sprawie stóp procentowych. Konsensus rynkowy przewiduje utrzymanie stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Biorąc po uwagę wypowiedzi nowych członków rady zmiana poziomu stóp byłaby dużym zaskoczeniem.

Departament Zarządzania i Analiz

SUPERFUND
Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych SA


www.superfund.pl
Dzielna 60
01-029 Warszawa
Infolinia: 0 801 588 188
Tel. 22 556 88 62

Fax. 22 556 88 80

Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie Dzielnej 60, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234965, NIP 1070002513. .