Warszawa 29.02.2016

Wyniki funduszy SuperfundW minionym tygodniu fundusze Superfund managed futures wyraźnie zyskiwały. Pozytywnie na wyniki wpływał wzrost cen obligacji skarbowych krajów azjatyckich, jak również kontynuacja spadków cen zbóż – pszenicy, kukurydzy i soi. Tym razem wyniki obciążał korekcyjny wzrost cen ropy oraz miedzi. W ostatecznym rozrachunku Superfund B zakończył tydzień wynikiem 1,76%, a Trend BIS 1,72%. Na rynku akcji miniony tydzień zakończył się spadkami, WIG zniżkował o 0,74%. Na tym tle bardzo dobrze zaprezentowały się fundusze Superfund – Akcji zyskał 0,14%, a Akcyjny 0,16%. Osiągnięty wynik to w głównej mierze efekt skutecznego zarządzania alokacją.

W tym tygodniu czeka nas cała seria danych, kluczowe napłyną z Chin oraz USA. W nocy z poniedziałku na wtorek poznamy odczyt wskaźnika PMI dla przemysłu w Chinach. Rozczarowujący odczyt może wzmocnić obawy o kondycję gospodarki Państwa Środka i przełożyć się na wzrost zmienności. Z kolei w czwartek dane ISM dla usług w USA. Na zakończenie tygodnia raport z rynku pracy za oceanem. Pozytywne zaskoczenie będzie wzmacniać obecną politykę FED’u, a negatywne może wpłynąć na wzrost spekulacji o odłożeniu dalszych podwyżek stóp procentowych znacząco w czasie.

Departament Zarządzania i Analiz

SUPERFUND
Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych SA


www.superfund.pl
Dzielna 60
01-029 Warszawa
Infolinia: 0 801 588 188
Tel. 22 556 88 62

Fax. 22 556 88 80

Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie Dzielnej 60, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234965, NIP 1070002513. .