Warszawa 22.02.2016

Wyniki funduszy SuperfundMiniony tydzień był okresem korekty dominujących trendów z ostatnich tygodni. Inwestorom wrócił apetyt na ryzyko, co przełożyło się na wyraźne wzrosty cen akcji oraz surowców. Na przeciwległym biegunie znalazły się rynki obligacji skarbowych, których ceny spadały. W efekcie fundusze Superfund managed futrures zaliczyły wyraźną korektę. Silne wzrosty cen ropy, miedzi oraz spadki cen obligacji spowodowały, że Superfund B zakończył tydzień wynikiem negatywnym. Wszystko jednak wskazuje na to, że ruch wzrostowy na rynkach surowców to typowa korekta będąca konsekwencją silnej wyprzedaży w minionych tygodniach. Dobra koniunktura na światowych giełdach zaowocowała wzrostami również na polskiej giełdzie. W efekcie Superfund Akcji zyskał 0,79%, a Akcyjny 0,88%.

Dzisiaj mieliśmy do czynienia ze słabszymi odczytami indeksów PMI, które mogły spowodować obawy co do kondycji gospodarek. Jednak paradoksalnie słabe dane były powodem silnych wzrostów na rynkach akcyjnych, gdyż nasiliły one spekulacje co do dalszych działań banków centralnych, w tym szczególnie ECB. Jutro najważniejsze będą dane zza naszej zachodniej granicy – dowiemy się o ile rosło PKB Niemiec w IV kwartale ubiegłego roku. Wstępny odczyt pokazał wzrost o 0,3% w ujęciu kwartalnym. W środę nie będzie żadnych kluczowych publikacji danych makroekonomicznych. Wszystko zostanie jednak nadrobione w czwartek. Rozpoczniemy od Niemiec, gdzie jeszcze przed sesją pojawią się dane o inflacji konsumenckiej. Następnie przyjdzie czas na finalne odczyty PKB Hiszpanii oraz Wielkiej Brytanii. Tego dnia poznamy także dane Eurostatu na temat inflacji HICP w strefie euro, które mogą okazać się kluczowe w kontekście marcowej decyzji EBC. Piątek otworzą dane o inflacji w Japonii. W Europie dzień rozpoczniemy od odczytu francuskiego PKB. Poznamy także odczyty inflacji we Francji, Hiszpanii oraz Niemczech. O 14.30 nastąpi punkt kulminacyjny tygodnia - poznamy zrewidowane dane o PKB Stanów Zjednoczonych. Wstępny odczyt pokazał wzrost o 0,7%.

Departament Zarządzania i Analiz

SUPERFUND
Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych SA


www.superfund.pl
Dzielna 60
01-029 Warszawa
Infolinia: 0 801 588 188
Tel. 22 556 88 62

Fax. 22 556 88 80

Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie Dzielnej 60, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234965, NIP 1070002513. .