Warszawa 08.02.2016

Wyniki funduszy SuperfundMiniony tydzień to już kolejny w tym roku tydzień, w którym fundusze Superfund managed futures potwierdzają swoje doskonałe przystosowanie do bieżących warunków rynkowych. Kontynuacja silnych spadków na rynkach surowców oraz wzrosty rentowności obligacji krajów azjatyckich sprawiły, że Superfund B zakończył tydzień wynikiem 2,87%, a Trend BIS 3,05%. Na świetne wyniki w dużej mierze wpływ miały spadki cen surowców energetycznych – ropy i gazu. Dodatkowo obniżka stóp procentowych przez Narodowy Bank Japonii wywindowała ceny tamtejszych obligacji skarbowych pozytywnie kontrybuując do wyników. Świetnie radził sobie również Superfund Goldfuture, który dzięki powiązaniu wyników z ceną złota zyskał w tydzień 5,05%. Osiągnięty wynik potwierdza skuteczność tego rozwiązania, w obecnym czasie, gdy na rynkach króluje podwyższona niepewność. Również fundusze Superfund Akcji oraz Akcyjny zakończyły tydzień dodatnią stopą zwrotu na poziomie odpowiednie 0,26% oraz 0,54%. Niestety rynkom akcji w dalszym ciągu ciąży perspektywa podnoszenia stóp procentowych w USA oraz słabsze dane z amerykańskiego przemysłu.

W tym tygodniu kalendarz danych makroekonomicznych pozostaje skromny. W piątek poznamy odczyt PKB w Niemczech oraz w strefie euro za IVQ 2015 roku oraz poziom sprzedaży detalicznej w USA w styczniu.

Departament Zarządzania i Analiz

SUPERFUND
Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych SA


www.superfund.pl
Dzielna 60
01-029 Warszawa
Infolinia: 0 801 588 188
Tel. 22 556 88 62

Fax. 22 556 88 80

Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie Dzielnej 60, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234965, NIP 1070002513. .