Warszawa 18.01.2015

Wyniki funduszy Superfund

Miło nam poinformować iż Superfund Akcji i Superfund Płynnosciowy są najlepszymi funduszami w swoich grupach biorąc pod uwagę stopę zwrotu za 2015 rok. Szczegóły w załączeniu.

Miniony tydzień przyniósł kontynuację wzrostów funduszy managed futures – Superfund B wzrósł o 2,82%, a Trend BIS o 2,78%. Za wzrostami cały czas stoją te same czynniki, czyli spadki cen surowców zarówno przemysłowych, jak energetycznych oraz wzrosty cen obligacji skarbowych, szczególnie azjatyckich. W zeszłym tygodniu zarówno ropa, jak i miedź były najtańsze od wielu lat. Co więcej, zniesienie w sobotę sankcji nałożonych na Iran powinno generować dodatkową presję sprzedażową na ceny surowców energetycznych, generując potencjał do dalszych wzrostów funduszy managed futures.

Wydarzeniem ubiegłego tygodnia była pierwsza w naszej historii obniżka ratingu wiarygodności kredytowej Polski. Agencja S&P obniżyła rating w walucie obcej z A- do BBB+ z perspektywą negatywną. Decyzja ta może generować dalszą presję na osłabienie złotego oraz powodować wzrost rentowności obligacji skarbowych. Obniżenie ratingu może także generować odpływ zagranicznego kapitału z Polski. Jest to szczególnie ważne w kontekście struktury naszego zadłużenia, gdyż wg. najświeższych danych 58% polskiego długu rządowego jest w rękach inwestorów zagranicznych. Decyzja agencji ratingowej może stanąć również na przeszkodzie w zapowiadanej przez niektórych polityków obniżce stóp procentowych, gdyż w opinii niektórych analityków przy złotówce na poziomie 4,5 za euro nie ma miejsca na jakąkolwiek obniżkę stóp procentowych w Polsce. Dlaczego, bo słabszy złoty to wyższa relacja długu do PKB i niebezpieczeństwo odpływu kapitału zagranicznego.

Z powodu święta w poniedziałek nie było handlu w Stanach Zjednoczonych. W Polsce poznaliśmy wskaźnik inflacji bazowej za grudzień, natomiast jeszcze przed rozpoczęciem notowań w Europie nadeszły do nas dane z japońskiego sektora przemysłowego (bez wpływu na rynek). Jednak obecnie wszystkie oczy skierowane są na Państwo Środka, gdzie we wtorek zostaną opublikowane ważne dane makro: PKB za IV kw., produkcja przemysłowa oraz sprzedaż detaliczna. I to właśnie te informacje ukształtują zachowanie się rynków w perspektywie krótkoterminowej. Z kolei w czwartek poznamy decyzje ECB w sprawie stóp procentowych. Na zakończenie tygodnia w piątek zostaną upublicznione indeksy PMI za styczeń z Niemiec, Francji oraz całej strefy euro.

Departament Zarządzania i Analiz

SUPERFUND
Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych SA


www.superfund.pl
Dzielna 60
01-029 Warszawa
Infolinia: 0 801 588 188
Tel. 22 556 88 62

Fax. 22 556 88 80

Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie Dzielnej 60, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234965, NIP 1070002513. .
Załączniki
20160114_plynnosciowyrzeczpospolita.pdf
20160111_akcjiparkietpb.pdf