Warszawa 04.01.2015

Wyniki funduszy SuperfundOstatni tydzień roku 2015 charakteryzował się kontynuacją korekty wzrostowej na rynkach surowców. W konsekwencji silnych wzrostów cen ropy oraz gazu ziemnego fundusze Superfund managed futures zakończyły miniony tydzień na ujemnych poziomach. W tym tygodniu po świątecznym okresie niższej płynności na rynek powróciło wielu inwestorów. Powinno przełożyć się to na kontynuację dominujących trendów na rynkach surowcowych, którym ciągle sprzyja spowolnienie w Chinach. Beneficjentem takiego zachowania rynkowego mogą ponownie być nasze fundusze managed futures, których pozycje zakładają dalszy spadek cen surowców, szczególnie przemysłowych, takich jak aluminium, miedź czy nikiel. Fundusze akcyjne Superfund kończą tydzień lekkimi wzrostami, biorąc pod uwagę utrzymująca się słabość polskiego rynku i silne spadki na ostatniej zeszłorocznej sesji jest to kolejne potwierdzenie skuteczności zarządzania naszych funduszy.

W tym tygodniu czekają nas między innymi finalne odczyty PMI w strefie euro (środa). Z kolei w piątek oczy inwestorów z uwagą będą śledzić odczyt danych z amerykańskiego rynku pracy. Dane lepsze od oczekiwań powinny zbliżyć nas do kolejnej podwyżki stóp procentowych za oceanem.

Departament Zarządzania i Analiz

SUPERFUND
Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych SA


www.superfund.pl
Dzielna 60
01-029 Warszawa
Infolinia: 0 801 588 188
Tel. 22 556 88 62

Fax. 22 556 88 80

Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie Dzielnej 60, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234965, NIP 1070002513. .