Warszawa 14.12.2015

Wyniki funduszy SuperfundMiniony tydzień przyniósł korektę po ostatnich solidnych wzrostach funduszy Superfund managed futures. Za ubiegłotygodniowym wynikiem stały przede wszystkim spadki na rynkach akcji. Indeksy giełdowe spadały z jednej strony z uwagi na rozczarowującą decyzje EBC, z drugiej zaś w oczekiwaniu na pierwszą podwyżkę stóp procentowych w USA. Z kolei pozytywnie do wyniku kontrybuowały inwestycje na rynkach obligacji w Europie, których ceny systematycznie rosły przez cały tydzień. Wynik wspierał również dalszy spadek cen gazu i ropy, który jednak tylko częściowo był wstanie zamortyzować spadki na rynkach akcyjnych. W Polsce rynek giełdowy ciągle pozostaje pod presją ryzyka politycznego. W efekcie WIG zakończył tydzień wynikiem -3,43%. Na tym tle dzięki skutecznemu zarządzaniu alokacją niezmiennie dobrze prezentują się fundusze Superfund Akcji oraz Akcyjny, które zakończyły tydzień odpowiednio wynikiem -1,31% oraz -1,10%.

W tym tygodniu inwestorzy z niecierpliwością czekają na środową decyzję FOMC w sprawie stóp procentowych w USA. Decyzja ta zapewne wskaże rynkom kierunek na ostatnie dwa tygodnie roku. W przypadku szybszej ścieżki podnoszenia stóp procentowych zobaczymy najprawdopodobniej spadki, w przeciwnym razie mamy szanse na rajd świętego Mikołaja na rynkach światowych.

Departament Zarządzania i Analiz

SUPERFUND
Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych SA


www.superfund.pl
Pl. Trzech Krzyży 18
00 499 Warszawa
Infolinia: 0 801 588 188
Tel. 22 556 88 62

Fax. 22 556 88 80

Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie przy Placu Trzech Krzyży 18, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234965, NIP 1070002513. .