Warszawa 23.11.2015

Wyniki funduszy SuperfundKolejny bardzo dobry tydzień dla funduszy Superfund managed futures za nami – Superfund B zyskał 4,43%, a Trend BIS 4,54%. U podstaw osiągniętych wyników leżą inwestycje na rynku akcji, obligacji oraz surowców. Pozytywnie do wyniku kontrybuowały inwestycje w azjatyckie obligacje skarbowe. Również krótkie pozycje na rynkach surowców stanowiły istotny element wyniku. Szczególnie pozytywnie na wynik wpłynęła krótka pozycja na miedzi, której ceny w tydzień spadły o 4,8%. Z inwestycji na rynku akcji na uwagę zasługuje długa pozycja na indeks hiszpańskiej giełdy, która również wsparła wyceny funduszy Superfund.

Fundusze akcyjne Superfund już tradycyjnie zachowywały się lepiej od szerokiego rynku. Indeks WIG zakończył tydzień wynikiem -0,37%, a Superfund Akcji i Akcyjny na poziomie odpowiednio -0,14% i 0,25%. Za wynikami stoi odpowiednie zarządzanie alokacją i ograniczenie zaangażowania w sektory szczególnie wrażliwe na polityczne obietnice tj. energetyka i banki.

W tym tygodniu we wtorek poznamy odczyt instytutu IFO o sytuacji w gospodarce Niemiec. Z kolei w środę kumulacja danych z USA. Do najciekawszych informacji będzie należeć odczyt dochodów i wydatków amerykanów, co może rzucić nowe światło na oczekiwania inwestorów, co do ścieżki podnoszenia stóp procentowych. Równie istotny będzie odczyt PMI w usługach. Końcówka tygodnia będzie raczej leniwa z uwagi na brak amerykańskich inwestorów na rynkach ( w czwartek święto Dziękczynienia w USA).

Departament Zarządzania i Analiz

SUPERFUND
Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych SA


www.superfund.pl
Pl. Trzech Krzyży 18
00 499 Warszawa
Infolinia: 0 801 588 188
Tel. 22 556 88 62

Fax. 22 556 88 80

Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie przy Placu Trzech Krzyży 18, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234965, NIP 1070002513. .