Warszawa 16.11.2015

Wyniki funduszy SuperfundMiniony tydzień był bardzo dobry dla funduszy Superfund managed futures. Głównymi motorami wzrostu były inwestycje na rynkach surowcowych. Szczególnie pozytywnie do wyniku kontrybuowały krótkie pozycje na ropie, gazie i miedzi. Obawa o globalne spowolnienie gospodarcze sukcesywnie spycha ceny surowców coraz niżej, pozytywnie wpływając na wyniki funduszy Superfund. W efekcie spadków cen surowców Superfund B zakończył tydzień wynikiem 3,23%, a Trend BIS 3,13%. Na uwagę zasługują również wyniki funduszy akcyjnych, które zachowywały się dużo lepiej od indeksu WIG. Superfund Akcji zakończył tydzień wynikiem -0,52%, a Akcyjny -0,3%, na tle indeksu szerokiego rynku, który stracił -1,53% wyniki naszych funduszy prezentują się solidnie.

W tym tygodniu we wtorek czekają nas dane ZEW, które wskażą, jak kształtuje się sytuacja gospodarcza w Niemczech. Z kolei w środę poznamy protokół z ostatniego posiedzenia FOMC, który może rzucić nowe światło na prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych w grudniu. W czwartek dane z naszego lokalnego podwórka - odczyt produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej za październik.

Departament Zarządzania i Analiz

SUPERFUND
Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych SA


www.superfund.pl
Pl. Trzech Krzyży 18
00 499 Warszawa
Infolinia: 0 801 588 188
Tel. 22 556 88 62

Fax. 22 556 88 80

Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie przy Placu Trzech Krzyży 18, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234965, NIP 1070002513. .