Warszawa 03.08.2015

Wyniki funduszy SuperfundOstatni tydzień lipca przyniósł korektę na wynikach funduszy Superfund managed futures - Superfund B zakończył tydzień wynikiem -1,02%, a Trend Bis -1,10%. Wynikom w szczególności ciążyła sytuacja na rynku płodów rolnych – ceny kukurydzy i pszenicy dynamicznie spadały. Dodatkowo zniżkowały ceny koreańskich obligacji skarbowych. Nowy tydzień na tym rynku powinniśmy zacząć odreagowaniem ubiegłotygodniowych nieznacznych spadków (rosą ceny europejskich akcji oraz spadają notowania surowców). Z kolei w Polsce na rynku akcji trwa festiwal politycznych obietnic. W tym tygodniu GPW pozytywnie zareagowała na obietnice PIS o zniesieniu podatku od kopalin. Dodatkowo pojawiły się doniesienia, że wprowadzenie podatku bankowego będzie możliwe dopiero od 2017 roku – co wsparło wyceny banków. Niestety zaowocowało to jedynie płaskim tygodniem na GPW - Superfund Akcji kończy tydzień wynikiem 0,00%, a Akcyjny -0,43%.

W tym tygodniu już w poniedziałek zostały opublikowane odczyty PMI w Europie, które okazały się generalnie nieznacznie lepsze niż oczekiwania analityków. Jednak najważniejsze dane tego tygodnia zobaczymy dopiero w piątek – raport z amerykańskiego rynku pracy. Mocny odczyt powinien wspierać wzrost rentowności obligacji i umacnianie dolara. Dobre dane będą zwiększać prawdopodobieństwo podnoszenia stóp procentowych już we wrześniu, co może ciążyć amerykańskim giełdom.

Departament Zarządzania i Analiz

SUPERFUND
Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych SA


www.superfund.pl
Pl. Trzech Krzyży 18
00 499 Warszawa
Infolinia: 0 801 588 188
Tel. 22 556 88 62

Fax. 22 556 88 80

Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie przy Placu Trzech Krzyży 18, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234965, NIP 1070002513. .