Warszawa 29.06.2015

Wyniki funduszy SuperfundZa nami udany tydzień na rynkach. Jak dziś już możemy stwierdzić rynek mylnie oczekiwał porozumienia Grecji z wierzycielami. To się jednak nie stało, a działania greckiego rządu trudno określić inaczej jak krótkowzrocznymi i samobójczymi. Negatywna i nerwowa reakcja rynków jest pewna. Choć wydaje się, że odcięcie balastu jakim dla strefy euro była Grecja, będzie w długim terminie korzystne, trudno dziś jednak stwierdzić jak proces Grexitu może przebiegać i rynki musza wycenić tą niepewność.

Departament Zarządzania i Analiz

SUPERFUND
Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych SA


www.superfund.pl
Pl. Trzech Krzyży 18
00 499 Warszawa
Infolinia: 0 801 588 188
Tel. 22 556 88 62

Fax. 22 556 88 80

Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie przy Placu Trzech Krzyży 18, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234965, NIP 1070002513. .