Warszawa 22.06.2015

Wyniki funduszy SuperfundPo przesunięciu wszystkich płatności dla Międzynarodowego Funduszu Walutowego na koniec czerwca, Grecja zyskała więcej czasu na negocjacje z wierzycielami. Gra, którą prowadzi grecki rząd jest jednak wysoce ryzykowna. Rynki nerwowo reagują na możliwość opuszczenia przez Grecje strefy euro w obawie o trudne do przewidzenia konsekwencje. Scenariusz taki jest jednak coraz bardziej prawdopodobny. Skutek to wzrost zmienności, akcje w tendencji spadkowej, oraz pewne odwrócenie obserwowanego ostatnio trendu spadkowego cen obligacji państw o wysokiej wiarygodności kredytowej - przede wszystkim Niemiec i USA. Swój udział w tym zjawisku ma również amerykański FED, który bardziej ostrożnie niż się spodziewano podchodzi do przyszłych podwyżek stóp w USA, wspierając tym samym ceny obligacji. Przed nami prawdopodobnie bardzo nerwowy tydzień, z dużą zmiennością na rynkach, w oczekiwaniu na ustalenia dotyczące przyszłego losu Grecji.

W tym tygodniu fundusze managed futures zanotowały lekkie wzrosty. Sytuacja wysokiej zmienności nie jest idealnym środowiskiem dla tych funduszy, jednak faktem jest, że stopniowy wzrost zmienności, szczególnie na rynkach obligacji, obserwujemy już ponad dwóch miesięcy. Daje to szansę adaptacji dla systemów transakcyjnych i powinno minimalizować wpływ zwiększonych ewentualnych wahań cen na wyniki tej strategii.

Departament Zarządzania i Analiz

SUPERFUND
Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych SA


www.superfund.pl
Pl. Trzech Krzyży 18
00 499 Warszawa
Infolinia: 0 801 588 188
Tel. 22 556 88 62

Fax. 22 556 88 80

Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie przy Placu Trzech Krzyży 18, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234965, NIP 1070002513. .