Warszawa 01.06.2015

Wyniki funduszy SuperfundMija kolejny tydzień greckiej sagi, w której zarówno pożyczkodawcy jako i Grecy tkwią w impasie dotyczącym sposobu dalszej restrukturyzacji greckiego długu i reform gospodarczych. Rynek źle odbiera tą sytuacje, gdyż prowadzi ona nieuchronnie, do utraty przez Grecje płynności finansowej i konieczności stworzenia własnej, alternatywnej wobec euro waluty, czyli de facto opuszczenia przez Grecję strefy euro. Efekt to spadki na europejskich giełdach akcji ( w tym w Warszawie) oraz ponowny wzrost cen niemieckich obligacji skarbowych jako najbezpieczniejszego aktywa finansowego denominowanego w euro.

W tych warunkach fundusze managed futures potwierdzają swoją niezależność od rynku akcji. Istotne wzrosty sięgające niecałych +3%, kontrastują pozytywnie ze spadkiem indeksu WIG o -2,5%. Na uwagę zasługują również fundusze akcji Superfund, które osiągnęły wynik znacznie lepszy od najszerszego indeksu warszawskiej giełdy ( spadki o -1,33% i -1,2% w porównaniu do -2,5% indeksu WIG). Superfund Akcji i Akcyjny mogą pochwalić się najlepszymi wynikami od początku roku, sięgającymi +17% i +16%.

Departament Zarządzania i Analiz

SUPERFUND
Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych SA


www.superfund.pl
Pl. Trzech Krzyży 18
00 499 Warszawa
Infolinia: 0 801 588 188
Tel. 22 556 88 62

Fax. 22 556 88 80

Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie przy Placu Trzech Krzyży 18, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234965, NIP 1070002513. .