Warszawa 25.05.2015

Wyniki funduszy SuperfundZakończony tydzień przyniósł wyraźne wzrosty funduszy Superfund managed futures. Superfund B zyskał 3,07% a Trend Bis 3,06%. Wyraźne odbicie jest efektem powrotu do dominujących trendów na rynku akcji oraz obligacji w Europie. Dodatkowo wyceny wspierały akcyjne inwestycje na rynkach azjatyckich.

Również fundusze Superfund Akcji oraz Akcyjny zakończył tydzień wzrostami. Superfund Akcji zyskał 0,22%, a Akcyjny 0,31%. Wyniki wspierały inwestycje zagraniczne, rynki w Europie zachodniej rosły w ślad za informacjami z EBC o zwiększeniu skupu aktywów w maju i w czerwcu kosztem skupu w miesiącach wakacyjnych.

Rynki obecnie z uwagą przyglądają się sprawie pomocy dla zadłużonej Grecji. W weekend minister spraw wewnętrznych Grecji stwierdził, że Grecy nie spłacą rat pożyczki z MFW w czerwcu. Bez wątpienia dalszy rozwój negocjacji między Helladą, a strefą euro będzie rzutował na kondycję rynku w najbliższych tygodniach.

Departament Zarządzania i Analiz

SUPERFUND
Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych SA


www.superfund.pl
Pl. Trzech Krzyży 18
00 499 Warszawa
Infolinia: 0 801 588 188
Tel. 22 556 88 62

Fax. 22 556 88 80

Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie przy Placu Trzech Krzyży 18, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234965, NIP 1070002513. .