Warszawa 04.05.2015

Wyniki funduszy SuperfundW ostatnim tygodniu kwietnia fundusze Superfund radziły sobie ze zmiennym szczęściem. Fundusze managed futures zanotowały nieznaczne spadki, które były pokłosiem wzrostu rentowności obligacji oraz spadków na europejskich parkietach. Silne spadki rozpoczęły się w środę i były konsekwencją słabych danych o wzroście gospodarczy w USA za I kw. Wzrost wyniósł jedynie 0,2%. Warto zwrócić uwagę, że mimo słabego odczytu wyniki spółek za IQ w USA były bardzo dobre i w tych wynikach nie widać spowolnienia. Możliwe, że słabszy odczyt to tylko pokłosie ostrej zimy i w kolejnym kwartale zobaczymy wyraźne odbicie.

Polski rynek akcji zakończył tydzień na podobnych poziomach, jak przed tygodniem. Jednak dzięki dobrej selekcji i zarządzaniu alokacją fundusze akcji zanotowały wzrosty. Superfund Akcji wzrósł o 0,45%, a Akcyjny o 0,53%.

W tym tygodniu czekają nas finalne odczyty indeksów PMI w Europie (poniedziałek). W Polsce poznamy decyzje RPP w sprawie stóp procentowych (środa). Jednak daniem głównym będą informacje z amerykańskiego rynku pracy (piątek).

Departament Zarządzania i Analiz

SUPERFUND
Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych SA


www.superfund.pl
Pl. Trzech Krzyży 18
00 499 Warszawa
Infolinia: 0 801 588 188
Tel. 22 556 88 62

Fax. 22 556 88 80

Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie przy Placu Trzech Krzyży 18, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234965, NIP 1070002513. .