Warszawa 27.04.2015

Wyniki funduszy SuperfundMiniony tydzień przyniósł korektę na rynku obligacji oraz akcji w zachodniej Europie. Dwa czynniki stojące za zeszłotygodniowymi spadkami to słabsze od oczekiwań odczyty wskaźników PMI oraz ciągle nierozwiązana sprawa pomocy dla Grecji. W pierwszej kwestii warto podkreślić, że mimo słabszych odczytów od oczekiwań, odczyty były wyraźnie lepsze od poziomu 50, który wieszczy recesję. Z kolei sprawa Grecji szczególnie doskwiera obligacjom krajów peryferyjnych, których ceny w ostatnim czasie spadały. Wydaje się jednak, że nawet w przypadku wyjścia Grecji ze strefy euro reakcja rynków byłaby ograniczona i krótkotrwała. Po pierwsze udział Grecji w europejskim PKB jest poniżej 2%, a ponadto EBC zapewne wcześniej podjąłby działania w celu stabilizowania sytuacji. Tendencje korekcyjne w strefie euro, szczególnie na rynku długu odbiły się negatywnie na tygodniowych wynikach funduszy managed futures. Niewielka przecena nie zmieniła jednak doskonałych rezultatów tych funduszy zarówno w skali miesiąca, jak i roku.

W zeszłym tygodniu dobrze zachowywał się polski rynek akcji, na którym obserwowaliśmy kontynuację wzrostów. Dobra koniunktura wspierała wyceny funduszy akcji – Superfund Akcji zyskał +0,17%, a Akcyjny +0,4%.

W tym tygodniu przede wszystkim poznamy odczyt PKB za I kwartał w USA (środa). Również w środę inwestorzy bacznie będą obserwować posiedzenie FOMC. Z kolei w Europie poznamy poziom na jakim kształtowała się inflacja CPI w Niemczech (środa). Oczywiście przez cały tydzień rynki bacznie będą obserwować wypowiedzi europejskich decydentów w związku z sytuacją Grecji.

Departament Zarządzania i Analiz

SUPERFUND
Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych SA


www.superfund.pl
Pl. Trzech Krzyży 18
00 499 Warszawa
Infolinia: 0 801 588 188
Tel. 22 556 88 62

Fax. 22 556 88 80

Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie przy Placu Trzech Krzyży 18, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234965, NIP 1070002513. .