Warszawa 13.04.2015

Wyniki funduszy SuperfundKolejny bardzo dobry tydzień funduszy Superfund TFI za nami. Szczególnie spektakularnie rosły fundusze managed futures. – Superfund B zyskał 3,4%, a Trend BIS 3,36%. Główne czynniki stojące za świetnymi wynikami to kontynuacja trendów wzrostowych na rynku akcji oraz obligacji w Europie. Wzrosty na starym kontynencie wspierane są przez program luzowania ilościowego europejskiego banku centralnego oraz coraz lepsze dane napływające z europejskiej gospodarki. W zeszłym tygodniu zarówno niemiecka giełda, jak i obligacje skarbowe zanotowały historyczne szczyty, wpierając wyceny funduszy Superfund managed futures.

Widać, że optymizm inwestorów w Europie zachodniej przekłada się również na wzrosty w Polsce. WIG20 w ostatnim tygodniu wspiął się na najwyższe poziomy w tym roku wspierając wyceny funduszy - Superfund Akcji zyskał 1,54%, a Akcyjny 1,68%.

W tym tygodniu posiedzenie RPP oraz EBC (środa). Ze strony RPP po ostatniej obniżce nie spodziewamy się istotnych informacji. Z kolei posiedzenie EBC inwestorzy na pewno będę śledzić z uwagą. Jest to pierwsze posiedzenie po uruchomieniu programu QE.

Departament Zarządzania i Analiz

SUPERFUND
Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych SA


www.superfund.pl
Pl. Trzech Krzyży 18
00 499 Warszawa
Infolinia: 0 801 588 188
Tel. 22 556 88 62

Fax. 22 556 88 80

Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie przy Placu Trzech Krzyży 18, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234965, NIP 1070002513. .