Warszawa 30.03.2015

Wyniki funduszy SuperfundW minionym tygodniu poznaliśmy odczyty wskaźników PMI w krajach strefy euro. Lepsze dane od oczekiwań wskazują na postępujące ożywienie gospodarcze w Europie. Duży wpływ na zeszłotygodniowe nastroje miała czwartkowa informacja o rozpoczęciu przez Arabię Saudyjską nalotów na pozycje rebeliantów w Jemenie. Spowodowało to spadki na giełdach, a także dynamiczny wzrost cen ropy naftowej. Ruch korekcyjny na rynkach akcji oraz surowców negatywnie wpłynął na wyceny funduszy Superfund managed futures – Superfund B zakończył tydzień z wynikiem -0,85%, a Trend BIS -0,88%.

Również GPW odnotowała korektę – WIG stracił -0,92%. Fundusze akcyjne Superfund dzięki odpowiedniej selekcji spółek i zaangażowaniu na rynkach zagranicznych zachowywały się wyraźnie lepiej od szerokiego rynku. Superfund Akcji zakończył tydzień na poziomie -0,37%, a Akcyjny odnotował nieznaczny wzrost o 0,05%.

W tym tygodniu oczy inwestorów w Polsce będą skierowane na odczyt PMI w przemyśle (środa). Głównym wydarzeniem tygodnia będą dane z amerykańskiego rynku pracy (piątek). W danych z USA inwestorzy będą poszukiwać odpowiedzi na pytanie czy do pierwszej podwyżki stóp procentowych za oceanem dojdzie już w czerwcu.

Departament Zarządzania i Analiz

SUPERFUND
Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych SA


www.superfund.pl
Pl. Trzech Krzyży 18
00 499 Warszawa
Infolinia: 0 801 588 188
Tel. 22 556 88 62

Fax. 22 556 88 80

Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie przy Placu Trzech Krzyży 18, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234965, NIP 1070002513. .