Warszawa 23.02.2015

Wyniki funduszy SuperfundW zeszłym tygodniu na pierwszym planie były negocjacje między Unią Europejską, a Grecją w sprawie dalszej pomocy dla zadłużonej Hellady. Wstępne porozumienie mówi o przedłużeniu pomocy do końca czerwca. Drugim istotnym wydarzeniem była publikacja protokołu z posiedzenia FOMC. Okazało się, że część członków tego gremium jest bardziej gołębio nastawiona niż rynki się spodziewały. Zaowocowało to spadkiem rentowności obligacji w USA oraz pozwoliło amerykańskim indeksom giełdowym zanotować nowe rekordy.

W mijającym tygodniu dobrze radziły sobie fundusze managed futures. Wyceny wspierały głównie wzrosty indeksów giełdowych (rekordy w USA) oraz stabilne rentowności obligacji. Również fundusze Superfund Akcji oraz Akcyjny kontynuowały trend wzrostowy, osiągnięte stopy zwrotu wynosiły odpowiednio 2,04% oraz 1,61%. Warto podkreślić, że wyniki po raz kolejny wyraźnie przewyższają benchmark – indeks WIG w tym samym okresie wzrósł o 0,83%.

W tym tygodniu na pierwszy plan wysuwają się dane o inflacji w strefie euro oraz w USA, a także wystąpienie J. Yellen przed kongresem (wtorek i środa).

Departament Zarządzania i Analiz

SUPERFUND
Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych SA


www.superfund.pl
Pl. Trzech Krzyży 18
00 499 Warszawa
Infolinia: 0 801 588 188
Tel. 22 556 88 62

Fax. 22 556 88 80

Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie przy Placu Trzech Krzyży 18, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234965, NIP 1070002513. .