Warszawa 16.02.2015

Wyniki funduszy SuperfundOstatni tydzień przebiegł pod dyktando wzrostu rentowności amerykańskich obligacji skarbowych oraz aprecjacji euro względem dolara. Niestety kierunki tych ruchów były przeciwne do długoterminowych trendów i negatywnie wpłynęły na wyniki osiągane przez fundusze Superfund managed futures. Z kolei wyceny funduszy managed futures wspierały wzrosty indeksów giełdowych po obu stronach Atlantyku oraz stabilne rentowności obligacji w Europie. Wydaje się, że wraz z rozpoczęciem w marcu luzowania ilościowego przez EBC długoterminowe trendy na rynku akcji i obligacji powinny być kontynuowane. Warto podkreślić, że fundusze Superfund managed futures utrzymują się na ponad 2% plusach od początku roku.

W Polsce zarówno na rynku akcji, jak i obligacji bez większych zmian. Przełożyło się to na niewielkie zmiany wartości jednostek uczestnictwa funduszy akcji oraz obligacji zarządzanych przez Superfund TFI.

Miniony tydzień był skromny pod względem publikacji danych makro. Warto jedynie odnotować rekordowy spadek cen w Polsce – inflacja r/r spadła do -1,3%. Odczyt ten zwiększa prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych na marcowym posiedzeniu RPP.

Z kolei w tym tygodniu czeka nas przede wszystkim spotkanie ministrów finansów państw strefy euro w sprawie pomocy dla Grecji (poniedziałek), publikacje PMI w strefie euro(piątek) oraz dane o sprzedaży detalicznej oraz produkcji przemysłowej w Polsce (środa).

Departament Zarządzania i Analiz

SUPERFUND
Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych SA


www.superfund.pl
Pl. Trzech Krzyży 18
00 499 Warszawa
Infolinia: 0 801 588 188
Tel. 22 556 88 62

Fax. 22 556 88 80

Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie przy Placu Trzech Krzyży 18, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234965, NIP 1070002513. .