Warszawa 02.02.2015

Wyniki funduszy SuperfundOstatni tydzień to kontynuacja świetnych wyników Superfund TFI. Na rynku akcji zarówno w Europie Zachodniej, jak i w Polsce obserwowaliśmy kontynuację wzrostów indeksów giełdowych w oczekiwaniu na rozpoczęcie od marca QE w strefie euro. Warto podkreślić, że dzięki odpowiedniej selekcji spółek oraz rynków fundusze akcyjne osiągnęły wyniki wyraźne lepsze od indeksu WIG. Również fundusze managed futures znacząco rosły wykorzystując przede wszystkim kontynuację spadków na rynkach obligacji oraz surowców. Najlepszy wynik osiągnął Superfund C, który w tydzień wzrósł o 5,01%.

W tym tygodniu głównymi wydarzeniami będą publikacje wskaźników PMI dla krajów strefy Euro, stopa bezrobocia w USA oraz posiedzenie RPP w sprawie stóp procentowych. Ponadto rynki bacznie przyglądają się negocjacjom przedstawicieli strefy euro z greckim rządem w sprawie zasad dalszej pomocy dla zadłużonej Hellady.

Departament Zarządzania i Analiz

SUPERFUND
Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych SA


www.superfund.pl
Pl. Trzech Krzyży 18
00 499 Warszawa
Infolinia: 0 801 588 188
Tel. 22 556 88 62

Fax. 22 556 88 80

Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie przy Placu Trzech Krzyży 18, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234965, NIP 1070002513. .