Warszawa 01.12.2014

Komentarz tygodniowy

Wyniki funduszy SuperfundW ostatnim tygodniu fundusze managed futures radziły sobie bardzo dobrze. Długie pozycje utrzymywane na rynku akcji oraz obligacji powodują, że fundusze są beneficjentami ożywienia gospodarczego w USA oraz coraz większej determinacji ECB w kwestii pobudzenia wzrostu gospodarki.

Głównym wydarzeniem zeszłego tygodnia był szczyt OPEC. Decyzja kartelu o nieograniczaniu produkcji spowodowała dynamiczny spadek cen ropy. Brak porozumienia w sprawie cięcia produkcji oznacza przede wszystkim to, że notowania ropy naftowej nadal będą znajdowały się pod presją podaży. To mało pocieszająca wiadomość dla krajów produkujących ropę naftową – jednak świetna wiadomość dla gospodarek i konsumentów.

Miniony tydzień nie należał również do najlepszych dla inwestorów na rynku złota, czy srebra. W niedzielę Szwajcarzy odrzucili zakaz sprzedaży złota przez SNB oraz zobowiązania do zwiększenia udziału złota w swoich rezerwach walutowych do poziomu 20%. Krótkie pozycje zajmowane przez fundusze managed futures na surowcach to kolejna składowa zeszłotygodniowych wyników.

Z kolei w Polsce szczegółowe dane o PKB za IIIQ potwierdziły siłę polskiej gospodarki. Silny wzrost konsumpcji oraz inwestycji prywatnych pozytywnie zaskoczył rynek.

W tym tygodniu z zainteresowaniem patrzymy na decyzje ECB oraz RPP w sprawie stóp procentowych.

Departament Zarządzania i Analiz

SUPERFUND
Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych SA


www.superfund.pl
Pl. Trzech Krzyży 18
00 499 Warszawa
Infolinia: 0 801 588 188
Tel. 22 556 88 62

Fax. 22 556 88 80

Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie przy Placu Trzech Krzyży 18, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234965, NIP 1070002513. .