#6 miejsce Superfund TFI w rankingu
Gazety Finansowej

Miło nam poinformować, iż w najnowszym rankingu towarzystw funduszy inwestycyjnych, jaki ukazał się na łamach Gazety Finansowej z dnia 25.04.2014, Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych zajęło 6 miejsce.


Warszawa 28.04.2014

Niespokojnie po Wielkanocy

Wyniki funduszy SuperfundKrótki tydzień świąteczny przyniósł inwestorom giełdowym na początku odreagowanie ostatnich spadków, by później znów zaczerwienić indeksy. Znów powraca kwestia konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Dalsza jego eskalacja będzie powodowała odpływ kapitału z regionu. Dane z gospodarki polskiej są niezłe: sprzedaż detalicznie rośnie (choć nieco mniej od oczekiwań), a bezrobocie spada.

Seweryn Masalski
Departament Zarządzania i Analiz

SUPERFUND
Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych SA


www.superfund.pl
Pl. Trzech Krzyży 18
00 499 Warszawa
Infolinia: 0 801 588 188
Tel. 22 556 88 62

Fax. 22 556 88 80

Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie przy Placu Trzech Krzyży 18, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234965, NIP 1070002513. .