Warszawa 22.11.2013

Wzrosty z zawahaniem

Wyniki funduszy SuperfundDla rynku akcji kończymy udany tydzień. Indeks WIG zyskał ponad 2 procent. Większośc tego wzrostu to zasługa bardzo udanej sesji w poniedziałek. Pozostała częsc tygodnia to łagodny ruch korekcyjny, który wiązac nalezy ze spadkami na globalnych rynkach akcji. Tu za pretekst posłuzyły informacje, wskazujące na coraz większe prawdopodobieństwo szybszego ograniczenia QE. Nalezy jednak zauwazyć ,że spadki nie mają istotnego charakteru – trend wzrostowy nie jest w żadnym stopniu poważony.

W tym tygodniu zyskały również fundusze managed futures. Od połowy października tym funduszom podążającym za trednem sprzyja obserwowana stabilizajca rynków wokół trednów.

Łukasz Tokarski
Departament Zarządzania i Analiz

SUPERFUND
Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych SA


www.superfund.pl
Pl. Trzech Krzyży 18
00 499 Warszawa
Infolinia: 0 801 588 188
Tel. 22 556 88 62

Fax. 22 556 88 80

Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie przy Placu Trzech Krzyży 18, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234965, NIP 1070002513. .