Warszawa 13.01.2020

Wyniki funduszy SuperfundWydarzenia na Bliskim Wschodzie przykuwały uwagę całego świata. Inwestorzy również nie pozostali obojętni wobec zagrożenia wojną na pełną skalę pomiędzy USA oraz Iranem. Jednak drobna i prawie bezskuteczna „zemsta” Iranu za zabójstwo generała Kassema Sulejmaniego oraz „gołębie” wystąpienie Donalda Trumpa uspokoiło nastroje na rynkach i w dużej mierze przywróciło sytuacje z okresu przed zamachem na Sulejmaniego.

Na koniec ubiegłego tygodnia GPW w Warszawie zanotowała wzrost. Indeks szerokiego rynku WIG zyskał na wartości 0,22%. Natomiast notowania największych spółek (tworzących index WIG20) zakończyły tydzień ze spadkiem o 0,28%. Z kolei indeksy małych i średnich spółek zanotowały wzrost o: 1,36% dla sWIG80 oraz 1,53% dla mWIG40.

Nadchodzący tydzień będzie bogaty na dane makroekonomiczne z USA. We wtorek (14.01.2020) poznamy dane o inflacji CPI. Z kolei w środę (15.01.2020) poznamy inflację PPI. W czwartek (16.01.2020) będą opublikowane dane dotyczące sprzedaży detalicznej oraz dane o złożonych wnioskach o zasiłek dla bezrobotnych. W piątek (17.01.2020) nadejdzie kolej na dane o produkcji przemysłowej, indeks Uniwersytetu w Michigan oraz dane o wydanych pozwoleniach na budowę domów.

Interesujące dane nadejdą również z Polski. W środę (15.01.2020) zostaną upublicznione ostateczne dane o inflacji CPI. W czwartek (16.01.2020) poznamy więcej szczegółów o inflacji, takich jak inflacja bez cen najbardziej zmiennych oraz inflacja bez cen administrowanych.


Departament Zarządzania i Analiz
SUPERFUND TFI S.A.
Dzielna 60
01-029 Warszawa, POLSKA

Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie Dzielnej 60, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234965, NIP 1070002513. .