Warszawa 12.08.2019

Wyniki funduszy SuperfundPo zapowiedzi Donalda Trumpa z 1 sierpnia, dotyczącej nałożenia przez USA kolejnych ceł na import z Chin, Państwo Środka zapowiedziało zaprzestanie importu produktów rolnych z USA, na co Stany Zjednoczone odpowiedziały oskarżeniem Chin o manipulowanie kursem walutowym. Trwające napięcia wokół relacji handlowych na linii USA-Chiny i eskalacja wojen handlowych zwiększają niepewność na rynkach. Dodatkowo inwestorów niepokoi sytuacja polityczna we Włoszech, gdzie może dojść do rozpisania przedterminowych wyborów parlamentarnych.

Utrzymująca się niepewność sprawia, że drugi tydzień z rzędu GPW w Warszawie notuje mocne osłabienie. Indeks szerokiego rynku WIG stracił na wartości w ciągu tygodnia -3,5%. Notowania największych spółek (tworzących indeks WIG20) zaliczyły bolesny spadek o -4%. Indeksy małych i średnich spółek zakończyły tydzień z niższymi stratami: sWIG80 straci na wartości -1,25%, a mWIG40 spadł nieco mocniej o -2,54%. Na tle osłabienia rynku akcji w Polsce bardzo dobrze prezentują się fundusze stosujące strategie managed futures: Superfund SFIO Green zanotował wzrost o ponad +3%, natomiast Superfund SFIO GoldFuture zakończył tydzień notując wzrost o ponad +8,3%.

W nadchodzącym tygodniu czeka nas wysyp danych zarówno w Europie, jak i za oceanem. We wtorek (13.08.2019) poznamy dane dotyczące salda obrotów towarowych oraz rachunku bieżącego w Polsce. Natomiast w Stanach Zjednoczonych opublikowane zostaną wskaźniki inflacji CPI. W środę (14.08.2019) poznamy wstępne dane o PKB Polski w pierwszym półroczu 2019 oraz dane o inflacji CPI. Również w środę nastąpi publikacja danych o wzroście niemieckiej gospodarki w II kw. W czwartek (15.08.2019) opublikowane zostanę dane z USA: o sprzedaży detalicznej, produkcji przemysłowej oraz liczba nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych.


Departament Zarządzania i Analiz
SUPERFUND TFI S.A.
Dzielna 60
01-029 Warszawa, POLSKA

Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie Dzielnej 60, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234965, NIP 1070002513. .