Warszawa 08.07.2019

Wyniki funduszy SuperfundW piątek (5 lipca) uwaga inwestorów skupiła się na USA, ponieważ miały zostać upublicznione dane dotyczące rynku pracy. Liczba nowych miejsc pracy w sektorach pozarolniczych pozytywnie zaskoczyła analityków: przybyło ponad 224 tys. etatów. Ekonomiści spodziewali się wzrostu zatrudnienia w czerwcu 2019 o 160 tys. Stopa bezrobocia w USA lekko wzrosła z najniższego poziomu od 50 lat, podnosząc się z 3,6% do 3,7%. Mocne dane o zatrudnieniu doprowadziły do zdecydowanego umocnienia dolara, silnego wzrostu rentowności amerykańskich obligacji skarbowych i delikatnej korekty na nowojorskiej giełdzie. Indeks ISM dla amerykańskiego przemysłu obniżył się w czerwcu do 51,7 pkt. z 52,1 pkt., jednak jego wartość pozostała na wyższym poziome niż zakładali analitycy, którzy prognozowali spadek indeksu ISM do poziomu 51,0 pkt. Spadek indeksu wynikał m.in. z osłabienia subindeksu nowych zamówień, natomiast odnotowano wzrosty dla subindeksów produkcji i zatrudnienia.

Rada Polityki Pieniężnej podczas lipcowego (2-3 lipca) posiedzenia utrzymała stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego na dotychczasowym poziomie. Stopa referencyjna pozostaje zatem historycznie niska i kształtuje się na poziomie 1,5%. W komunikacie wydanym po posiedzeniu RPP miedzy innymi oświadczyła, że wzrost gospodarczy ma utrzymać się na relatywnie wysokim poziomie. RPP podtrzymuje natomiast, że inflacja CPI będzie zbliżona do celu inflacyjnego NBP (2,5% r/r).

GPW zanotowała minimalny spadek. Indeks szerokiego rynku WIG stracił na wartości 0,5%, wartość największych spółek (tworzących indeks WIG20) wzrosła o 0,13%, natomiast indeksy małych i średnich spółek zakończyły tydzień z wynikami: 0,4% wzrostu dla mWIG40 oraz lekkie osłabienie dla WIG40 o 0,05%.

Ta tym tle imponująco wyglądają wyniki funduszy managed futures Superfund: wartość funduszy Green, GoldFuture oraz Trend Plus wzrosła odpowiednia o 4,76%, 4,63% oraz 4,47%. Również subfundusz Red wzrósł o mocne 3,32%.

W Stanach Zjednoczonych w środę 10 lipca Prezes Fed J. Powell wygłosi przed Komisją ds. Usług Finansowych Izby Reprezentantów półroczny raport nt. polityki monetarnej. Z kolei w czwartek (11 lipca) zostaną przedstawione dane o inflacji bazowej CPI. W Polsce nie są planowane żadne ważne odczyty ani wydarzenia rynkowe w tym tygodniu.


Departament Zarządzania i Analiz
SUPERFUND TFI S.A.
Dzielna 60
01-029 Warszawa, POLSKA

Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie Dzielnej 60, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234965, NIP 1070002513. .