Warszawa 01.07.2019

Wyniki funduszy SuperfundTydzień na rynkach minął inwestorom wyczekiwaniem na spotkanie grupy G20, gdzie miało dojść do spotkania prezydenta Trumpa z chińskim przywódcą Xi Jinping. Inwestorzy oczekiwali pozytywnych informacji ze szczytu G20, co sprawiło że rynki akcyjne w minionym tygodniu delikatnie rosły. Decydenci nie zawiedli oczekiwań inwestorów, a wydarzeniem weekendu była deklaracja prezydentów Chin i USA w sprawie chęci powrotu do rozmów handlowych. Strona amerykańska zgodziła się, by amerykańskie firmy sprzedawały produkty chińskiemu koncernowi Huawei. Chiny natomiast zdecydowały o zwiększonych zakupach produktów rolnych.

W Polsce GPW zanotowała umiarkowany wzrost. Indeks szerokiego rynku WIG zyskał na wartości 1,27%. Wzrost wartości największych spółek (tworzących indeks WIG20) był nieco słabszy 0,84%. Indeksy małych i średnich spółek zakończyły tydzień z wynikami: 1,76% wzrostu dla sWIG80 oraz spadek o 2,61% dla mWIG40.

Na środę (03.07.2019) jest zaplanowane posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej – po południu poznamy decyzję w sprawie poziomów stóp: depozytowej, lombardowej, referencyjnej oraz redyskontowej. Jakakolwiek zmiana zostanie uznana za niespodziankę. Natomiast w piątek (05.07.2019) poznamy dane o stopie bezrobocia oraz dynamice zatrudnienia w Stanach Zjednoczonych, co może mieć kluczowe znaczenia dla rynkowego sentymentu w lipcu.


Departament Zarządzania i Analiz
SUPERFUND TFI S.A.
Dzielna 60
01-029 Warszawa, POLSKA

Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie Dzielnej 60, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234965, NIP 1070002513. .