Warszawa 24.06.2019

Wyniki funduszy SuperfundW środę amerykański FED utrzymał stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Jednak oświadczenie po posiedzeniu oraz konferencja prezesa J. Powella potwierdziły gołębie nastawienie decydentów. Rynki przyjęły ten przekaz entuzjastycznie, drożały zarówno obligacje amerykańskie, jak i akcje, które w piątek zanotowały historyczne szczyty. Ten sielankowy obraz został zmącony przez rosnące ryzyko konfliktu zbrojnego między USA i Iranem. W efekcie w minionym tygodniu wyraźnie rosły również ceny złota, którego cena wzrosła do poziomów najwyższych od blisko 6 lat.

Na wzrostach cen złota dynamicznie zyskiwał Superfund GoldFuture, który w ciągu tygodnia osiągnął stopę zwrotu na poziomie 6,47%. Również fundusze Superfund Green oraz Superfund Trend Plus rosły odpowiednio o 3,05% 2,96% na bazie wzrostu cen akcji amerykańskich oraz obligacji skarbowych.

W tym tygodniu głównymi wydarzeniami w kalendarzu makroekonomicznym jest odczyt Inflacji w Niemczech, który poznamy w czwartek. Tego dnia również będzie miał miejsce finalny odczyt PKB w USA za I kw. Z kolei w piątek publikacja danych o inflacji w Polsce. Inwestorzy przez cały tydzień z uwagą będą śledzić doniesienia w sprawie rozwoju sytuacji między USA i Iranem bo ta kwestia wyrosła obecnie na główne ryzyko, które może położyć się cieniem na rynkach akcji na całym świecie.


Departament Zarządzania i Analiz
SUPERFUND TFI S.A.
Dzielna 60
01-029 Warszawa, POLSKA

Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie Dzielnej 60, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234965, NIP 1070002513. .