Warszawa 25.02.2019

Wyniki funduszy SuperfundPozytywny sentyment na rynkach akcyjnych ma się dobrze i największe globalne parkiety kontynuują wzrosty. W USA wzrosty trwają nieprzerwanie od końca grudnia ubiegłego roku. Motorem napędowym kontynuacji tego ruchu była informacja o przesunięciu terminu zakończenia negocjacji handlowych na linii USA-Chiny, a co za tym idzie zawieszenie podwyżki ceł na chińskie towary, które miało mieć miejsce 1 marca. Przyczyną takiego rozwoju wydarzeń są dobrze idące rozmowy pomiędzy dwoma krajami, zwiększające apetyt na ryzyko inwestycyjne. Amerykańskie indeksy zakończyły tydzień na lekkich plusach. Indeks S&P 500 zyskał w skali całego tygodnia 0,62%, DJIA 0,57%, a indeks giełdy Nasdaq 0,74%. W Europie również dominowały wzrosty. Niemiecki DAX wzrósł o 1,40%, francuski CAC 1,22%, natomiast brytyjski FTSE 100, z powodu niepewności związanej z Brexitem, stracił -0,80%.

W Polsce w minionym tygodniu inwestorzy otrzymali serię bardzo dobrych danych z gospodarki. Dane z rynku pracy, produkcja przemysłowa i sprzedaż detaliczna przebiły oczekiwania rynkowe. Kolejnym istotnym wydarzeniem była zapowiedź szeregu propozycji programowych podczas weekendowej konwencji Prawa i Sprawiedliwości. Główne punkty programu to 500+ także dla pierwszego dziecka oraz "trzynastka" dla emerytów. Koszt całego programu szacowany jest na 35-40 mld PLN. Na te informacje rentowności polskich obligacji skarbowych mocno zwyżkują.

Giełda zakończyła miniony tydzień na plusie. Indeks WIG zyskał 0,77% w przeciągu całego tygodnia, indeks największych spółek WIG20 wzrósł o 0,75%, a indeksy mniejszych i średnich spółek, sWIG80 i mWIG40, uzyskały stopy zwrotu na poziomie, odpowiednio, -0,61% oraz 1,28%.

Jeśli chodzi o krajową gospodarkę to w tym tygodniu w czwartek zostaną opublikowane dane o PKB w 4 kwartale, a w piątek finalny odczyt PMI w przemyśle za luty. Na globalnych rynkach najważniejsze dane zostaną opublikowane w czwartek oraz piątek. W czwartek warto zwrócić uwagę na odczyty indeksów PMI z Chin, inflację HICP z Niemiec i Francji oraz na PKB za 4 kwartał z USA. W piątek natomiast poznamy sporo danych za oceanu: dochody i wydatki amerykanów, inflacja PCE oraz wskaźniki PMI i ISM z przemysłu.


Departament Zarządzania i Analiz
SUPERFUND TFI S.A.
Dzielna 60
01-029 Warszawa, POLSKA

Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie Dzielnej 60, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234965, NIP 1070002513. .