Warszawa 11.02.2019

Wyniki funduszy SuperfundW minionym tygodniu inwestorzy z niepokojem przyglądali się odczytom makroekonomicznym z gospodarek strefy euro. Słabe dane z Niemiec, Francji czy Włoch wzmagają obawy o dalsze spowolnienie gospodarcze w Europie. Zła sytuacja na Starym Kontynencie spowodowała rewizję prognoz wzrostu gospodarczego dla Eurolandu w 2019 roku dokonaną przez Komisję Europejską z 1,9% do 1,6%. Sentymentu nie poprawiają również doniesienia z negocjacji handlowych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami sugerujące, że przed obiema strona stoi jeszcze wiele kwestii do wyjaśnienia, a zapowiedzi Donalda Trumpa, który sugeruje że nie dojdzie do spotkania z prezydentem Chin Xi Jinpingiem tylko wzmagają te obawy. Dodatkowo, ciągnący się spór w sprawie Brexitu również nie uspokaja rynków. Pogorszenie sentymentu przekłada się na giełdy, szczególnie te w Europie. Niemiecki DAX stracił w skali całego tygodnia -2,45%, a francuski CAC40 -1,15%.

W Polsce pogorszenie sentymentu przełożyło się na zachowanie największych spółek parkietu. Indeks WIG20 stracił w przeciągu całego tygodnia -1,64%. W tym samym czasie indeksy mniejszych i średnich spółek, sWIG80 i mWIG40, zyskały, odpowiednio, 2,40% oraz 1,93%. Indeks szerokiego rynku WIG zakończył tydzień z wynikiem -0,63%. W zeszłym tygodniu w Polsce odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, na którym, tak jak tego oczekiwano, stopy procentowe zostały utrzymane na niezmienionym poziomie, a przekaz Rady pozostał nastawiony na wyczekiwanie i utrzymywanie stop na niezmienionym poziomie.

W tym tygodniu w Polsce opublikowane zostaną dane o bilansie płatniczym w grudniu w środę, w czwartek poznamy wstępny odczyt PKB za czwarty kwartał, a w piątek styczniową inflację. Na rynkach globalnych z najważniejszych odczytów należy wymienić inflację CPI z USA oraz produkcję przemysłową ze strefy euro w środę, PKB z gospodarki niemieckiej oraz sprzedaż detaliczną z USA w czwartek, a w piątek odczyt produkcji przemysłowej ze Stanów Zjednoczonych. W tym tygodniu również kończy się termin wstrzymania amerykańskiego Shutdown, a dodatkowo rynki z uwagą będą przyglądać się negocjacjom chińsko-amerykańskim.


Departament Zarządzania i Analiz
SUPERFUND TFI S.A.
Dzielna 60
01-029 Warszawa, POLSKA

Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie Dzielnej 60, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234965, NIP 1070002513. .