Warszawa 04.02.2019

Wyniki funduszy SuperfundMiniony tydzień upłynął pod znakiem ważnych wydarzeń za oceanem. Pierwszym z nich było posiedzenie FOMC, które zakończyło się w środę. Zgodnie z oczekiwaniami stopy procentowe pozostały niezmienione, jednak dalsza polityka banku została mocno złagodzona. Zdanie „dalsze stopniowe podnoszenie stóp” zostało usunięte z komunikatu, a dalsze decyzje będą w głównej mierze zależeć od spływających z gospodarki danych. Tym samym szanse na kolejne podwyżki stóp spadają, a rynek zaczyna nawet wyceniać ewentualne obniżki w latach kolejnych. Dolara od mocniejszej deprecjacji uratowały właśnie opublikowane w dalszej części tygodnia dane - dobry odczyt ISM dla przemysłu oraz dane z amerykańskiego rynku pracy (w sektorze pozarolniczym przybyło w styczniu aż 304 tys. miejsc pracy), które przebiły oczekiwania. Dane okazały się mocno pro akcyjne, co przełożyło się na wzrosty na amerykańskich parkietach. Indeks S&P 500 zyskał w skali całego tygodnia 1,57%, DJIA 1,32%, a indeks giełdy Nasdaq 1,38%.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie nie zaprezentowała się tak dobrze jak indeksy amerykańskie. Indeks szerokiego rynku WIG zakończył tydzień praktycznie na tym samym poziomie, największe spółki straciły -0,22%, a spośród indeksów mniejszych i średnich spółek wyjątkowo pozytywnie zaskoczył sWIG80 uzyskując 1,85%.

W tym tygodniu w Polsce czeka nas wyjątkowo spokojny tydzień. Jedynym wydarzeniem będzie posiedzenie RPP, które nie powinno przynieść żadnych zmian w polityce pieniężnej i dalszej retoryce. Na globalnych rynkach również spokojnie. Warto zwrócić uwagę na odczyty PMI w usługach ze strefy euro, Wielkiej Brytanii oraz USA we wtorek, zamówienia w przemyśle z Niemiec w środę oraz produkcję przemysłową (w czwartek z gospodarki niemieckiej, a w piątek z Francji).


Departament Zarządzania i Analiz
SUPERFUND TFI S.A.
Dzielna 60
01-029 Warszawa, POLSKA

Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie Dzielnej 60, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234965, NIP 1070002513. .