Szanowni Państwo,
wraz z komentarzem tygodniowym, załączamy opracowanie dotyczące funduszu Superfund Płynnościowy w kontekście analizy wyników funduszy dłużnych wykonanej przez redakcję Pulsu Biznesu.
Warszawa 06.08.2018

Wyniki funduszy SuperfundDane napływające w minionym tygodniu ze Stanów Zjednoczonych nie zaskoczyły inwestorów. Zarówno posiedzenie FOMC, jak i dane o bezrobociu za oceanem nie wniosły nic nowego w kwestii oceny sytuacji na rynkach. Nerwowość natomiast pojawiła się wraz z napływającymi na rynek informacjami, że w związku z wyraźnym osłabieniem chińskiego Juana administracja Trumpa skłania się do zwiększenia poziomu ceł z 10% do 25%. Wszelkie oznaki zaostrzenia retoryki między USA, a Chinami przekładają się na podwyższoną zmienność na rynkach, ponieważ inwestorzy obawiają się eskalacji wojny handlowej i jej wpływu na globalny wzrost gospodarczy.

Polski rynek akcji zachowywał się stabilnie i po wcześniejszych silnych wzrostach WIG pozostawał płasko, kończąc tydzień na poziomie -0,08%. W minionym tygodniu sukcesywnie drożały polskie obligacje skarbowe, co w połączeniu z umacniającym się polskim złotym, wyraźnie wskazuje na napływ kapitału zagranicznego. W efekcie fundusze gotówkowe Superfund Pieniężny i Płynnościowy zakończyły tydzień wzrostem odpowiednio o 0,07% i 0,05%.

W bieżącym tygodniu kalendarz makroekonomiczny jest skromny. Jedyne dane warte odnotowania to piątkowe CPI ze Stanów Zjednoczonych, które w przypadku zaskakującego odczytu mogą znacząco wpłynąć na rynkowe oczekiwania, co do dalszej ścieżki podnoszenia stóp procentowych za oceanem.

Departament Zarządzania i Analiz

SUPERFUND
Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych SA


www.superfund.pl
Dzielna 60
01-029 Warszawa
Infolinia: 22 556 88 62
Fax. 22 556 88 80

Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie Dzielnej 60, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234965, NIP 1070002513. .
Załączniki
20180801_plynnosciowy.pdf