Warszawa 23.07.2018

Wyniki funduszy SuperfundMiniony tydzień charakteryzował się niewielką zmiennością, a rynki obecnie znajdują się w ruchu bocznym. Pomimo poprawy sentymentu rynkowego, rynki są w fazie wyczekiwania na jakieś rozwiązania w kwestii sporów handlowych. Donald Trump pod koniec ubiegłego tygodnia wyraził chęć prowadzenia polityki taniego dolara krytykując postawę Fed dot. podnoszenia stóp procentowych. Co więcej, wykazał gotowość do zwiększenia skali protekcjonizmu, co zostało nerwowo odebrane przez rynki, jednak reakcja nie była zbyt gwałtowna. Mimo tych wydarzeń, główne indeksy giełdowe zakończyły tydzień w okolicy zera. W Stanach Zjednoczonych indeks S&P 500 wzrósł o 0,02%, DJIA 0,15%, a indeks giełdy Nasdaq stracił -0,07%. W Europie wyniki były podobne - niemiecki DAX zyskał 0,16%, francuski CAC40 stracił -0,57%, a brytyjski FTSE100 znalazł się 0,22% nad kreską.

W Polsce, wraz z uspokojeniem na rynkach globalnych, dobre odczyty makroekonomiczne sprzyjały wzrostom na giełdach. Sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa czy dane z rynku pracy wyraźnie przewyższyły prognozy. W skali całego tygodnia indeks szerokiego rynku WIG wzrósł o 1,25%, największe spółki zyskały 1,20%, a indeksy mniejszych i średnich spółek sWIG80 i mWIG40 zakończyły tydzień z wynikami, odpowiednio, 0,35% i 0,14%.

W tym tygodniu warto zwrócić uwagę na wtorkowe odczyty indeksu PMI w przemyśle i usługach z Europy i Stanów Zjednoczonych. W czwartek zakończy się posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego, a w piątek przyjrzymy się pierwszemu szacunkowi PKB za drugi kwartał z USA. Jeśli chodzi o krajowe podwórko, to we wtorek GUS opublikuje Biuletyn Statystyczny wraz z danymi o bezrobociu.

Departament Zarządzania i Analiz

SUPERFUND
Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych SA


www.superfund.pl
Dzielna 60
01-029 Warszawa
Infolinia: 22 556 88 62
Fax. 22 556 88 80

Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie Dzielnej 60, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234965, NIP 1070002513. .