Warszawa 21.05.2018

Wyniki funduszy SuperfundW minionym tygodniu doszło do wzrostu ryzyka politycznego w różnych częściach świata. W Europie uwaga inwestorów skupiła się na Włoszech, gdzie politykom w końcu udało się dojść do porozumienia i utworzyć nowy rząd. Ruch Pięciu Gwiazd oraz Liga Północy utworzyły koalicję, jednak obie partie postrzegane są jako populistyczne i eurosceptyczne, co wzmaga niepewność na rynkach. Inwestorzy czekali również na rozwiązanie sporu Chin ze Stanami Zjednoczonymi. Jak się okazało, strony dążą do porozumienia i w weekend sekretarz skarbu Steven Mnuchin ogłosił wstrzymanie wojny handlowej. Jest to pozytywna informacja dla rynków, stąd sentyment rynkowy uległ poprawie. Innymi wydarzeniami bacznie obserwowanymi przez inwestorów była sytuacja na Bliskim Wschodzie oraz dalsze napięcia na linii USA-Korea Północna.

Ryzyko polityczne, rosnące rentowności amerykańskich obligacji oraz zwyżkujące ceny ropy naftowej nie wpływają pozytywnie na rynki wschodzące, do których należy Polska. Polski rynek akcji oraz waluta traciły na wartości. W skali całego tygodnia indeks WIG stracił -3,36%, indeks największych spółek WIG20 znalazł się -4,25% pod kreską, a indeksy mniejszych i średnich sWIG80 i mWIG40 spółek skurczyły się o, odpowiednio -0,28% i -2,35%. Należy zwrócić uwagę, iż spadki miały miejsce pomimo bardzo solidnych odczytów gospodarczych. PKB w pierwszym kwartale wzrósł 5,1% rdr, a dane z rynku pracy również przewyższyły prognozy analityków. W międzyczasie RPP utrzymała stopy procentowe na niezmienionym poziomie. W porównaniu do WIGu dobrze w minionym tygodniu poradził sobie fundusz Superfund Akcji, który stracił -0,88%, podczas gdy WIG, tak jak zostało to wspomniane powyżej, spadł o -3,36%.

W tym tygodniu w Polsce z istotnych odczytów warto wymienić sprzedaż detaliczną opublikowaną w środę oraz stopę bezrobocia w piątek. W Europie najważniejszymi odczytami będą wskaźniki PMI dla przemysłu i usług, które będą opublikowane w środę. Tego dnia zobaczymy również wielkości tych indeksów dla gospodarki amerykańskiej wraz z protokołem z ostatniego posiedzenia FOMC.

Departament Zarządzania i Analiz

SUPERFUND
Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych SA


www.superfund.pl
Dzielna 60
01-029 Warszawa
Infolinia: 22 556 88 62
Fax. 22 556 88 80

Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie Dzielnej 60, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234965, NIP 1070002513. .