Warszawa 14.05.2018

Wyniki funduszy SuperfundPierwszy tydzień po weekendzie majowym nie należał do nieciekawych. Donald Trump zdecydował, że USA wycofa się z tzw. porozumienia nuklearnego z Iranem. Oznacza to powrót sankcji nałożonych na ten kraj oraz ograniczenie produkcji ropy naftowej. Na globalnych rynkach, oprócz zwyżki cen ropy naftowej, wzrosła awersja do ryzyka, która jednak przełożyła się jedynie na wyceny walut rynków rozwijających się, powodując utratę ich wartości. Nastroje na rynkach akcji pozostały dobre. Najważniejsze indeksy giełdowe na świecie zanotowały wzrosty. W Stanach Zjednoczonych indeks S&P zyskał w przeciągu tygodnia 2,41%, DJIA 2,34%, a indeks giełdy Nasdaq osiągnął stopę zwrotu na poziomie 2,68%. W Europie również dominował kolor zielony. Niemiecki DAX wzrósł 1,42%, francuski CAC 0,47%, a brytyjski FTSE 100 2,08%. Warto również wspomnieć o odczycie inflacji w Stanach Zjednoczonych, który nie sprostał oczekiwaniom: 2,1% rdr wobec oczekiwanych 2,2% (inflacja bazowa CPI).

Wzrosty zagościły również na naszym krajowym parkiecie. Były one napędzane jednak głównie poprzez największe spółki, co może świadczyć o powrocie kapitału zagranicznego. Indeks szerokiego rynku WIG wzrósł w skali tygodnia o 3,23%, indeks największych spółek WIG20 zyskał 4,30%, a indeksy mniejszych i średnich spółek sWIG80 i mWIG40 zakończyły tydzień z wynikami odpowiednio -0,32% oraz 1,81%. Na poprawie sentymentu na polskim rynku skorzystały fundusze akcyjne Superfund: Akcyjny wzrósł o 3,10%, a Akcji o 2,70%.

W tym tygodniu czeka nas intensywny tydzień, jeśli chodzi o dane makroekonomiczne. W Polsce we wtorek opublikowany zostanie wstępny PKB za pierwszy kwartał bieżącego roku oraz finalny odczyt inflacji CPI za kwiecień. W środę zakończy się posiedzenie RPP, a o 14 zobaczymy odczyt inflacji bazowej za kwiecień. Na koniec tygodnia, w piątek, dostarczone nam zostaną dane z rynku pracy, zmiana przeciętnego wynagrodzenia oraz zatrudnienia. Na globalnych rynkach również czeka nas ciekawy tydzień. We wtorek opublikowana zostanie seria odczytów PKB z Europy, produkcja przemysłowa z Chin oraz strefy euro i sprzedaż detaliczna ze Stanów Zjednoczonych. W środę warto zwrócić uwagę na wstępny odczyt PKB za 1Q z Japonii oraz produkcję przemysłową z USA.

Departament Zarządzania i Analiz

SUPERFUND
Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych SA


www.superfund.pl
Dzielna 60
01-029 Warszawa
Infolinia: 22 556 88 62
Fax. 22 556 88 80

Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie Dzielnej 60, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234965, NIP 1070002513. .