Warszawa 07.05.2018

Wyniki funduszy SuperfundNajważniejszymi wydarzeniami pierwszego tygodnia maja były posiedzenie FOMC oraz dane z amerykańskiego rynku pracy. Zgodnie z oczekiwaniami rynkowymi relatywnie jastrzębi przekaz banku dotyczący dalszego systematycznego wzrostu stóp procentowych został utrzymany, a same stopy procentowe po ostatniej podwyżce w marcu pozostały na niezmienionym poziomie. Dane z amerykańskiego rynku pracy okazały się jednak nieco poniżej oczekiwań, zwłaszcza dynamika płacy godzinowej, która wyniosła 2,6% rdr wobec oczekiwań na poziomie 2,7%. Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym również nie sprostała oczekiwaniom, natomiast stopa bezrobocia spadła z 4,1% do 3,9%, wobec oczekiwanych 4%.

W Polsce ubiegły tydzień charakteryzował się znacznie mniejszą aktywnością inwestorów, co związane było z długim weekendem majowym. W tym czasie jednak, indeks szerokiego rynku WIG stracił -1,15%, w głównej mierze z powodu spadków cen największych spółek – indeks WIG20 skurczył się o -1,89%. Indeksy mniejszych i średnich spółek sWIG80 i mWIG40 zakończyły tydzień z wynikami odpowiednio 0,20% oraz -0,20%. Warto zwrócić uwagę na silną przecenę złotego w skali poprzedniego tygodnia. USDPLN znalazł się na poziomie 3,57, a EURPLN tymczasowo osiągał wartości wynoszące nawet 4,29, widziane ostatnio w październiku ubiegłego roku.

W tym tygodniu w Polsce jedynym odczytem wartym uwagi będzie finalny odczyt inflacji CPI, który zostanie opublikowany w piątek. Na globalnych rynkach kalendarz makroekonomiczny również nie jest wypełniony po brzegi. Rynki czekają przede wszystkim na kwietniowe odczyty inflacyjne ze Stanów Zjednoczonych (w środę inflacji PPI, a w czwartek inflacji CPI). W Europie warto zwrócić uwagę na odczyty produkcji przemysłowej (we wtorek Niemcy, w środę Francja, a w czwartek Wielka Brytania) oraz na decyzję Banku Anglii w czwartek.

Departament Zarządzania i Analiz

SUPERFUND
Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych SA


www.superfund.pl
Dzielna 60
01-029 Warszawa
Infolinia: 22 556 88 62
Fax. 22 556 88 80

Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie Dzielnej 60, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234965, NIP 1070002513. .