Warszawa 26.03.2018

Wyniki funduszy SuperfundW zeszłym tygodniu oczy inwestorów skierowane były na USA, gdzie odbyło się posiedzenie FOMC, na którym została podjęta decyzja o podniesieniu stóp procentowych. Informacja nie była zaskakująca dla rynków, które spodziewały się takiej decyzji. Niestety, w czwartek negatywnie na rynki wpłynęła decyzja D. Trumpa o nałożeniu ceł na Chińskie produkty o wartości 60 mld dolarów. Przyczyniło się to do dynamicznych spadków i konsekwentnego osuwania się indeksów w okolice tegorocznych minimów z początku lutego.

Fundusze gotówkowo-pieniężne Superfund w dalszym ciągu dynamicznie rosną. Od początku roku ich stopa zwrotu w obu przypadkach przekracza 1,00% i plasuje je na czele grupy porównawczej. Duża w tym zasługa ekspozycji na obligacje skarbowe o zmiennym kuponie, które w I kw. 2018 roku w dalszym ciągu cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem ze strony inwestorów.

W tym tygodniu relatywnie ubogi kalendarz makro. We wtorek poznamy dane o koniunkturze konsumenckiej w USA. W czwartek opublikowane zostaną dane o stopie bezrobocia w Niemczech oraz minutki z posiedzenia RPP. Jednak największa uwaga inwestorów w tym tygodniu będzie skupiać się na rozwoju sytuacji w wokół potencjalnych barier handlowych nakładanych przez USA.

Departament Zarządzania i Analiz

SUPERFUND
Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych SA


www.superfund.pl
Dzielna 60
01-029 Warszawa
Infolinia: 22 556 88 62
Fax. 22 556 88 80

Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie Dzielnej 60, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234965, NIP 1070002513. .