#1 i #2 miejsce dla Superfund Płynnościowy i Superfund Pieniężny

Fundusze Superfund z grupy gotówkowych i pieniężnych plasują się w ścisłej czołówce w swojej kategorii.
W zestawieniu funduszy gotówkowych i pieniężnych opublikowanym w „Rzeczpospolitej” z dnia 01.02.2018 - Superfund Pieniężny i Superfund Płynnościowy zajęły, odpowiednio: 2 i 3 miejsce za wyniki z ostatnich 12 miesięcy oraz 2 i 1 miejsce za wynik z ostatnich 36 miesięcy.

Więcej informacji znajdą Państwo w załączonym materiale.


Warszawa 05.02.2018

Wyniki funduszy SuperfundPrzełom stycznia i lutego bieżącego roku okazał się okresem realizacji zysków na rynkach akcji po bardzo dobrym początku nowego roku. W skali tygodnia najważniejsze indeksy rynków akcji mocno zabarwiły się na kolor czerwony. W Stanach Zjednoczonych indeks S&P500 stracił -3,85%, DJIA -4,12%, a indeks giełdy Nasdaq skurczył się -3,53%. W Europie niemiecki DAX osunął się -4,16%, francuski CAC40 stracił -2,97%, a brytyjski FTSE100 zniżkował -2,90%. W minionym tygodniu oprócz wielu odczytów makroekonomicznych istotne były dwa wydarzenia za oceanem. Pierwszym było orędzie Donalda Trumpa o stanie państwa przed połączonymi izbami kongresu. Podsumowanie działań oraz sytuacji gospodarczej nie wniosło niczego nowego i zostało odebrane przez rynki ze spokojem. Kolejnym wydarzeniem było posiedzenie FOMC, które również zakończyło się bez zaskoczeń - Komitet spodziewa się, że warunki gospodarcze będą zmieniać się w sposób skłaniający do dalszego zacieśniania polityki pieniężnej. Było to ostatnie posiedzenie z udziałem Janet Yellen. Pogorszenie nastrojów na rynkach akcji oraz rosnące rentowości obligacji na całym świecie przełożyły się negatywnie na wyniki funduszy Superfund Managed Futures.

Na naszym krajowym parkiecie również dominowały niedźwiedzie. W przeciągu całego tygodnia indeks szerokiego rynku WIG stracił -2,75%, indeks największych spółek WIG20 skurczył się o -3,59%, a indeksy mniejszych i średnich spółek sWIG80 i mWIG40 zniżkowały odpowiednio o -0,75% i -1,20%. Spadki miały miejsce mimo pozytywnego zaskoczenia wstępnym odczytem krajowego PKB za 2017 rok. Wynik na poziomie 4,6% rdr przewyższył prognozę o 0,1 punktu procentowego.

Warto zwrócić uwagę na bardzo dobre tygodniowe wyniki funduszy gotówkowych i pieniężnych Superfund. W skali całego tygodnia Superfund Pieniężny zyskał 0,21%, a Superfund Płynnościowy 0,20%.

Zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych, czeka nas spokojny tydzień. W Polsce w środę zakończy się dwudniowe posiedzenie RPP, na którym dotychczasowa retoryka polityki monetarnej nie powinna ulec zmianie. W Europie istotny może się okazać odczyt zamówień w przemyśle we wtorek oraz produkcji przemysłowej w środę z gospodarki niemieckiej. W czwartek decyzję w sprawie stóp procentowych podejmie Bank Anglii. W piątek natomiast opublikowane zostaną odczyty produkcji przemysłowej z Francji i Wielkiej Brytanii.

Departament Zarządzania i Analiz

SUPERFUND
Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych SA


www.superfund.pl
Dzielna 60
01-029 Warszawa
Infolinia: 22 556 88 62
Fax. 22 556 88 80

Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie Dzielnej 60, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234965, NIP 1070002513. .
Załączniki
20180201_plynnosciowy_pieniezny_rzeczpospolita.pdf