Warszawa 22.01.2018

Wyniki funduszy SuperfundRok 2018 zaczął się bardzo dobrze dla rynków akcji. To już trzeci tydzień wzrostów na światowych giełdach z rzędu. W dalszym ciągu najlepiej radzą sobie giełdy w Stanach Zjednoczonych, nawet w obliczu problemów z finansowaniem części administracji federalnej. Po nieudanym głosowaniu w Senacie nastąpił tzw. „government shutdown”, czyli częściowe zawieszenie finansowania instytucji rządowych. Póki co to wydarzenie nie ma większego wpływu na rynki i w przeciągu całego tygodnia indeks S&P 500 wzrósł 0,86%, a DJIA 1,04% - tyle samo co indeks giełdy Nasdaq.

Dla funduszy Superfund Managed Futures początek roku należy do wyjątkowo udanych. To już kolejny tydzień solidnych wzrostów. W minionym tygodniu fundusz Superfund Green zyskał 3,09%, Superfund Red 1,17%, a Superfund Goldfuture wzrósł aż o 4,13%. Warto zwrócić uwagę, że od początku roku wyniki są już na poziomie: Superfund Green 7,71%, Superfund Red 2,05%, a Superfund Goldfuture 11,04%.

Dobre nastroje panują także na naszym krajowym parkiecie. Indeks szerokiego rynku zyskał w przeciągu tygodnia 2,19%, indeks największych spółek WIG20 2,46%, a indeksy mniejszych i średnich spółek mWIG40 i sWIG80 zakończyły tydzień z wynikami odpowiednio 2,37% i -0,02%. Jest to pierwszy tydzień od dawna, w którym zachowanie indeksu sWIG80 było słabsze w porównaniu z resztą rynku. Istotne w minionym tygodniu były również odczyty makroekonomiczne. W środę opublikowane zostały bardzo dobre dane z rynku pracy – wynagrodzenie i zatrudnienie, a w piątek, tym razem gorzej od oczekiwań, wypadły dane sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej. Rozbieżności przypisuje się jednak różnicom w układzie kalendarza.

W tym tygodniu w Polsce nie czeka nas wiele istotnych danych. Warto jedynie przyjrzeć się odczytowi stopy bezrobocia w środę, który zostanie opublikowany przez GUS wraz z Biuletynem Statystycznym. W Europie zdecydowanie najważniejszym wydarzeniem będzie czwartkowe posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego. Jeśli chodzi o dane makroekonomiczne to tydzień upłynie pod znakiem koniunktury. We wtorek opublikowany zostanie indeks Zew dla gospodarki niemieckiej, w środę zobaczymy odczyty indeksów PMI w przemyśle i usługach dla krajów europejskich, a w czwartek czekamy na indeks Ifo dla Niemiec. W USA w środę opublikowane zostaną wartości indeksów PMI w przemyśle i usługach, a w piątek czekamy na pierwszy szacunek PKB za IV kwartał dla gospodarki amerykańskiej.

Departament Zarządzania i Analiz

SUPERFUND
Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych SA


www.superfund.pl
Dzielna 60
01-029 Warszawa
Infolinia: 22 556 88 62
Fax. 22 556 88 80

Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie Dzielnej 60, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234965, NIP 1070002513. .